Informacija apie parodas

Viešosios bibliotekos salėje ir 1 bei 2 aukšto erdvėse

2021-07-01-2021-07-31

Lietuvos fotomenininkų sąjungos nario
Antano Stanevičiaus

fotografijų paroda

ARMĖNIJA ARARATO AKYSE

 

2 aukšto parodų vitrinose

2021-07-01-2021-08-15

Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro

 paroda

SENIEJI KALENDORIAI

(skirta pirmojo lietuviškų kalendorių leidėjo Lauryno Ivinskio 140-osioms mirties metinėms)

 

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje

Periodikos skaitykloje

2021 06 01–2021 07 15

Spaudinių paroda, skirta poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms

Atėjęs iš erdvių giliųjų…

 

Abonemente

2021 06 28–2021 07 30

Spaudinių paroda

Knygų puslapiais į tolimas šalis

 

 Informacijos ir kraštotyros skaitykloje

2021 07 012021 08 16

Spaudinių paroda

„Ant kelio gyvenimo vingių / pabiro kaip deimantai metai“

(paroda skirta kraštiečio poeto, žurnalisto Juozo Elekšio 90-osioms gimimo metinėms)

 

Vaikų ir jaunimo skyriuje

2021 06 30–2021 07 30

Spaudinių paroda apie Lietuvos valdovus

Tautos tvirtybė – šaknyse

Buvusios Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos savanorės
Ūlos Pėčelytės piešinių paroda

 

   Virtualios parodos

Vytauto Mačernio atminimo takais

Mažeikių kraštas leidiniuose

Laiko dulkes nupūtus nuo senų leidinių

Kaip susidoroti su iššūkiais gyvenime?

Kraštiečių signatarų tauri tarnystė Lietuvai

Už Lietuvą su partizanų vėliava. Paroda skirta Juozo Lukšos-Daumanto 100-osioms gimimo metinėms

„Ji jautė pareigą garsinti Lietuvą pasaulyje“. Marijai Gimbutienei –100

Mažeikių krašto kultūros premijos laureatai

Fotografijų paroda „Rašytojų pėdomis po Žemaitiją“

„Žymių žmonių įrašai knygose“.

Gydytojo profesija romanų puslapiuose

Kaip pasikeitėme per 20 metų? Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka: 2000-2020

Tautodailininkės Aldonos Barkienės rankdarbių paroda „Linas ramina sielą“, skirta Tautodailės metams

Kaip kiaušinis pavirsta margučiu

Aktorių knygos apie teatrą

Ženklai Mažeikių rajone kaip meniški vietovardžių akcentai

Iš knygų saugyklos lobyno

Naujausi leidiniai apie lietuvių kalbą

Šatrijos Raganos kūryba: praeities literatūra dabartyje

Lietuvos istorija dokumentiniuose filmuose

Mažeikių krašto gamta knygose

Sąjūdžio atmintinos datos Mažeikių mieste

Nauji meno leidiniai

Kraštiečiai – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai