Veiklos sritys

16. Bibliotekos veikla:
16.1. pagrindinė veiklos rūšis — bibliotekų ir archyvų veikla — 91.01
16.2. kitos veildos rüšys:
16.2.1 . irišimas ir susijusios paslaugos — 18.14;
16.2.2 leidybiné veikla — 58.0;
16.2.3 informaciniu paslaugu veikla — 63.0;
16.2.4 nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas — 68.20•,
16.2.5 rinkos tyrimas ir viešosios nuomonés apklausa — 73.20;
16.2.6 švietimui büdingu paslaugu veikla — 85.60;
16.2.7 kita pramogu ir poilsio organizavimo veikla — 93.29;
16.2.8 kita informaciniu technologiju ir kompiuteriu paslaugu veikla (62.09);
16.2.9 kita informaciniu paslaugu veikla (63.9);
16.2.10 bendroji viešojo valdymo veikla (84.11);
16.2.11 kultürinis švietimas (85.52);
16.2.12 kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);
16.2.13 knygu, periodiniu leidiniu leidyba ir kita leidybiné veikla (58.1).
16.2.14 kita Lietuvos Respublikos istatymams neprieštaraujanti veikla.

Iš Mažeikių miesto Henriko Nagio viešosios bibliotekos nuostatų, patvirtintų Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022-11-25 d. Nr. T1-316.