Bibliotekininkų draugija

Mažeikių rajono bibliotekininkų draugija įkurta 1994 m. rugsėjo 2 d.
Šiuo metu organizacijoje – 53 nariai, iš jų 23 senjorai.

Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos pirmininkė Dalia Alseikienė.

El. paštas mazeikiu.rbd@gmail.com.

Pagrindinės veiklos kryptys: rūpintis asociacijos narių kvalifikacijos kėlimu ir patirties sklaida, skatinti savo asociacijos narių kūrybinę veiklą, dalyvauti projektinėje veikloje, rūpintis senjorais, naujų narių priėmimu.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167354085.

 

Parama draugijai

Norėdami skirti iki 1,2 proc. nuo savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM), Jūs turite užpildyti formą FR0512, kurioje Jums reikia  įrašyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (jeigu turite), mokestinį laikotarpį, pildymo datą, paramos gavėjui prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais (iki 1,2 proc.)  ir šiuos duomenis apie paramos gavėją: Mažeikių rajono bibliotekininkų draugija, įmonės kodas 167354085.

Įgyvendinus mokesčių reformą, nuo 2019 m. 1,289 karto (iki mokesčių) padidintas darbo užmokestis, taip pat pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, todėl pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys – paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.).

Užpildyta FR0512 forma iki 2020 m. gegužės 4 dienos gali būti pateikiama elektroniniu būdu interneto svetainėje https://deklaravimas.vmi.lt.

Kilus klausimams galite kreiptis į VMI specialistus atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar paskambinus telefonu 1882.

 

Draugijos veikla

Nuo 1994 m. Mažeikių rajono bibliotekininkų draugija yra Lietuvos bibliotekininkų draugijos narė. Dalyvauja Lietuvos bibliotekininkų draugijos konferencijose, suvažiavimuose, forumuose, mokymuose: dalijasi patirtimi, keičiasi informacija.
Nuo 1995 m. draugija organizavo Bibliotekininko dienos minėjimus, kurių metu pagerbdavo bibliotekinio darbo sukaktis mininčius bibliotekininkus, o nuo 1999 m. pradėtas organizuoti Metų bibliotekininko konkursas.
Nuo 2001 m. draugija kasmet dalyvauja Lietuvos bibliotekininkų draugijos organizuojamoje  Nacionalinėje bibliotekų savaitėje, o nuo 2012 m. Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje „Knygų Kalėdos“.
Nuo 2001 m., Viešojoje bibliotekoje įkūrus Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centrą, pradėjo aktyviai dalyvauti rajono nevyriausybinių organizacijų veikloje. Nuo 2007 m. yra Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos narė, viena iš asociacijos steigėjų.

Nuo 1996 m. draugija aktyviai dalyvauja projektų konkursuose. Parengtų ir laimėjusių finansavimą projektų dėka rajono bibliotekininkai turi galimybę ne tik organizuoti didesnius renginius, seminarus, bet ir kasmet išvykti pasisemti patirties į kitas šalies bei užsienio bibliotekas.

Vykdytų projektų sąrašas:

Rėmėja Mažeikių rajono savivaldybė:

 • 2018 m. Tautinės mažumos. Pažinti ir priimti
 • 2017 m. Jaunimo erdvė – vieta, kurioje gera būti
 • 2016 m. Jaunimo erdvė – laisvalaikiui ir iniciatyvoms
 • 2015 m. Nauja erdvė – jaunimo laisvalaikiui ir iniciatyvoms
 • 2014 m. Bibliotekininko veikla ir gebėjimai – bendruomenei
 • 2013 m. Didėjantys vartotojų poreikiai – naujas tikslas tobulėjimui
 • 2010 m. Modernios bibliotekinės technologijos ir vartotojų aptarnavimas
 • 2009 m. Sėkmingas bendradarbiavimas – sėkmingos veiklos garantas
 • 2008 m. Viešoji interneto prieiga kaime
 • 2007 m. Kultūrinės kompetencijos ugdymas
 • 2006 m. Kūrybos šviesa
 • 2004 m. Konferencija „Kad būtum matomas šiuolaikinėje visuomenėje“, skirta LBD Mažeikių skyriaus 10-mečiui
 • 2003 m. NVO tarpusavio bendradarbiavimo galimybės
 • 2002 m. NVO informacijos ir paramos centras
 • 2001 m. Nori visiems plačiai atverti bibliotekos duris, pradėk nuo vaikų

Rėmėja Telšių apskrities viršininko administracija:

 • 2006 m. Seminaras-išvyka „Perimkime modernios bibliotekos kūrimo pamokas iš kaimynų latvių“

Rėmėjas bendradarbiaujantys Nyderlandų fondai Centrinei ir Rytų Europai:

 • 2003 m. Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras

Rėmėjas Atviros Lietuvos fondas:

 •  2002 m. Filantropijos ugdymas kaimo bendruomenėje
 • 1998 m. Čekų ir lenkų knygos dienos Mažeikių rajone

Rėmėja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija:

 • 2006 m. Bibliotekininkas informacinių technologijų aplinkoje
 • 2004 m. Informacinių paslaugų skaitytojams plėtra Latvijos bibliotekose. Patirties sklaida Lietuvos bibliotekose
 • 2003 m. Tarptautinis seminaras „Kultūros ir informacijos integracija bibliotekose, jų modernizavimas ir plėtra“
 • 1999 m. Tarptautinis seminaras „Biblioteka šiuolaikinėje visuomenėje“

Rėmėjas Žemaičių bendruomenės fondas:

 • 2003 m. NVO veiklos efektyvumo tyrimo metodika

Rėmėjai Atviros Lietuvos fondo Baltijos-Amerikos partnerystės programa, Mažeikių rajono savivaldybė:

 • 2002 m. dalykinis vizitas į Lenkijos Respubliką „Lenkų patirtį – į Lietuvą“
 • 2001 m. Informacijos infrastruktūros bendruomenei formavimas

Rėmėjas Atviros Lietuvos fondo namai:

 • 1996 m. Laižuvos kaimo biblioteka – Laižuvos kultūros centras