Nemokamos paslaugos

Nemokamos paslaugos

ABONEMENTE

 • Leidinių išdavimas į namus;
 • Grožinė literatūra, įvairių mokslo šakų leidiniai;
 • Naujų knygų ir teminės parodos;
 • Knygą ir skaitymą populiarinantys bei kiti kultūriniai renginiai.

PERIODIKOS IR INTERNETO SKAITYKLOJE

 • Laikraščiai ir žurnalai;
 • Spaudinių parodos;
 • Viešoji interneto prieiga.

MENO IR MUZIKOS SKAITYKLOJE

 • Muzikos, dailės, fotografijos leidiniai, natos;
 • Garso, vaizdo ir elektroniniai dokumentai;
 • Knygos Brailio raštu ir garsinės knygos akliesiems.

INFORMACIJOS IR KRAŠTOTYROS SKAITYKLOJE

 • Informacinė ir mokomoji literatūra, įvairių kalbų žodynai;
 • Elektroniniai dokumentai;
 • Periodiniai leidiniai „Santarvė“, „Būdas žemaičių”;
 • Duomenų bazės;
 • Europos Sąjungos Delegacijos informacijos centro leidinių lentyna;
 • Kraštotyros fondas.

VAIKŲ IR JAUNIMO SKYRIUJE

 • Abonementas (knygų išdavimas į namus);
 • Skaitykla (žinynai, enciklopedijos, informaciniai leidiniai, naujausia mokslinė ir grožinė literatūra, laikraščiai ir žurnalai, internetas);
 • Žaisloteka;
 • Ekskursijos po biblioteką jauniesiems skaitytojams;
 • Lėlių teatras „Mažeikiškio Kiškio teatras“. Nemokami spektakliai ikimokyklinio amžiaus vaikams.