Istorija

Viešosios bibliotekos įkūrimo data – 1922 m. spalio 1 d. Tą dieną duris atvėrė Aleksandro Vaičkaus iniciatyva įsteigtas Centralinio valstybės knygyno Mažeikių skyrius. A. Vaičkus bibliotekoje išdirbo 8 metus, tuo pačiu vadovaudamas ir scenos mėgėjų rateliui.

Bibliotekos fonduose tebuvo 193 knygos, 20 periodinių leidinių pavadinimų, skaitė 53 skaitytojai. 1923 metais skaitytojų skaičius išaugo iki 154. Knygyno pagrindą sudarė didžioji Brokhauzo enciklopedija, kuri bibliotekoje išliko iki šių dienų.

 • 1930–1941 m. bibliotekai vadovavo Petras Vainoras. Tuo metu fondai pradėti sisteminti, kataloguoti.
 • 1941–1943 m. bibliotekos vedėjas buvo Antanas Kulikauskas.
 • Antrojo pasaulinio karo metais bibliotekos fondai buvo kilnojami iš vienų patalpų į kitas. Daug knygų dingo, tačiau ir labai sunkiomis sąlygomis biblioteka aptarnavo skaitytojus.
 • 1943–1944 m. bibliotekos vedėja buvo Ona Lukštaraupienė.
 • Pokario metais atkuriamajam bibliotekos darbui 1944–1950 m. vadovavo Emilija Striaupytė. Pradėtas bibliografinis darbas.
 •  1950–1966 m. bibliotekai vadovavo didelė masinio darbo entuziastė Ieva Kripaitienė. Tuo metu pradėta sistemingai komplektuoti mokslinė literatūra. Biblioteka tapo rajono bibliotekų metodiniu centru.
 • 1966–1967 m. bibliotekos vedėja dirbo Vida marija Antinaitė.
 • 1968–1971 m. bibliotekai vadovavo Marytė Poznanskaitė.
 • 1971–1972 m. bibliotekos vedėja buvo Regina Garnytė.
 • 1972–1979 m. bibliotekai vadovavo Zita Vida Žilinskienė.
 • 1975 m. Mažeikių rajoninė biblioteka perkelta į naują trijų aukštų pastatą, kuriame yra iki šiol.
 • 1976 m., perėjus į centralizuotą sistemą, rajoninė biblioteka tapo Centrine biblioteka su 21 kaimo ir 2 miesto filialais.
 • 1980–1981 m., 1983–2015 m. bibliotekos direktore buvo Aldona Jonauskienė (Drazdauskaitė).
 • 1982–1983 m. bibliotekos direktorė Bronė Lauciuvienė.
 • 1991 m. vyko visos centralizuotos bibliotekų sistemos fondų perinventorinimas, patikslinta apskaita.
 • 1991 m. įkurtas lėlių teatras „Vyturiai ir pelėdžiukai“.
 • 1995-09-27  biblioteka pavadinta Mažeikių rajono savivaldybės viešąja biblioteka.
 • Nuo 1998 m. rengiami projektai, kurių dėka gautos lėšos panaudojamos renginiams, konferencijoms, parodoms organizuoti, bibliotekų kompiuterizavimui ir interneto prieigai įvesti bei kitų šiuolaikinių technologijų įrangai įsigyti, žaislotekoms įrengti.
 • Nuo 2001 m. kasmet dalyvaujama Nacionalinėje Lietuvos bibliotekų savaitėje.
 • 2002 m. sukurta pirmoji bibliotekos interneto svetainė www.mazeikiai.rvb.lt.
 • 2003 m. bibliotekoje pradėta diegti Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (LIBIS).
 • Nuo 2005 m. užsakomos duomenų bazės.
 • 2006 m. įdiegta LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė, skaitytojams išduodami nauji pažymėjimai (magnetinės kortelės), galiojantys visose šią sistemą naudojančiose šalies bibliotekose.
 • 2012 m. bibliotekos interneto svetainė atnaujinta ir pakeistas svetainės interneto adresas į www.mrvb.lt
 • 2014 m. kovo mėn. prasideda Viešosios bibliotekos pastato rekonstrukcija.
 • 2016 m. vasario 15 d. po rekonstrukcijos atidaroma atnaujinta Viešoji biblioteka.
 • 2016 m. rugpjūčio 16 d. darbą pradeda bibliotekos direktorė Alina Bernotienė.

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija fotografijose: 1922–2012

 

Redaguota ir patikslinta 2022-09-15.