Duomenų apsauga

Siekiant kokybiškai valdyti rizikas, susijusias su asmens duomenimis,

ir užtikrinti sklandų bibliotekos ir duomenų subjektų bendradarbiavimą,

duomenų apsaugos pareigūnu Mažeikių Henriko Nagio viešojoje bibliotekoje yra paskirta

Irena Dulkienė,
Ūkio skyriaus vedėja, raštinės administratorė
Tel. 8 687 34 847
El. p. biblioteka@mrvb.lt

 

Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos asmens duomenų tvarkymo taisyklės (pdf. 801KB)