Mobilioji biblioteka

Nuo 2023 m. rugsėjo mėnesio pradėjo kursuoti mobilioji biblioteka, kurios tikslas – aptarnauti Mažeikių rajono savivaldybės gyventojus nutolusiose nuo stacionarių bibliotekų kaimiškose vietovėse, vykdyti neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų bibliotekinį aptarnavimą, siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų prieinamumą ir naudojimą.
Kontaktai:
tel. Nr.:0 614 51 766
El. paštas: mobiliojibiblioteka@mrvb.lt

Mobiliojoje bibliotekoje teikiamos nemokamos paslaugos:
Dokumentų į namus ir mobiliojoje bibliotekoje išdavimas.
Atsakymas į skaitytojų užklausas žodžiu ir telefonu.
Konsultavimas ieškant informacijos, informacijos paieška internete.
Spaudinių pristatymas į namus neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms (skaitytojų pageidavimu).
Galimybė naudotis Microsoft Office programomis.
Mokamos paslaugos:
Skaitytojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas.
Dokumentų spausdinimas, kopijavimas, skenavimas.

Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos mobiliosios bibliotekos paslaugų teikimo tvarkos aprašas (pdf. 204 KB)

Preliminarus MOBILIOSIOS BIBLIOTEKOS grafikas, esant poreikiui bus keičiamas.