Bibliotekos taisyklės

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos naudojimosi biblioteka taisyklės (pdf. 356 KB)

Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos naudojimosi viešąja interneto prieiga taisyklės (pdf. 202 KB)

Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos naudojimosi tarpbibliotekiniu abonementu (TBA) taisyklės (pdf. 421 KB)

Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarka (pdf. 195 KB)

Bibliotekos darbo tvarkos taisyklės

Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos darbo tvarkos taisyklės (pdf. 216 KB)