Bibliotekos taisyklės

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naudojimosi biblioteka taisyklės (pdf. 243 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naudojimosi viešąja interneto prieiga taisyklės (pdf. 134 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naudojimosi tarpbibliotekiniu abonementu (TBA) taisyklės (pdf. 124 KB)

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarka (pdf. 131 KB)

Bibliotekos darbo tvarkos taisyklės

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbo tvarkos taisyklės  (pdf. 149 KB)