Šatrijos Raganos kūryba: praeities literatūra dabartyje

„Šatrijos Raganos kūryba, prasidėjusi prieš šimtmetį, yra praeities literatūra dabartyje. Literatūra, kuri yra svarbi tuo, kad išliko, išlaikydama praeities gyvenimo, patirties, mąstymo, jausmų, kalbos formas“. Viktorija Daujotytė

Rašytojos Marijos Pečkauskaitė-Šatrijos Raganos 140-osioms gimimo metinėms paminėti skirtoje virtualioje parodoje pateikiami jos knygų leidimų nuo seniausių laikų iki šių dienų viršelių kopijos. Parodai panaudoti 53 leidiniai iš Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Mažeikių muziejaus, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos, Mažeikių Gabijos gimnazijos bibliotekos fondų ir skaitmeninto kultūros paveldo duomenų banko www.epaveldas.lt.

Šatrijos Ragana. Viktutė: novelia. – Shenandoah, Pa.: V. Šliakio (Stagaro) spaustuvė, 1903. – 90 p.
www.epaveldas.lt


Šatrijos Ragana. Lietuvos senovės septyni paveikslai. – Vilnius: Šviesa, 1905. – 39 p.
www.epaveldas.lt


Šatrijos Ragana. Vincas Stonis. – Vilnius, 1906. – 143 p.
Mažeikių muziejaus fondas

Šatrijos Ragana. Nepasisekė Marytei: komedijėlė 2 aktuose. – Seinai: Laukaičio ir bendrovės spaustuvė, 1906. – 28 p.
Mažeikių muziejaus fondas

Šatrijos Ragana. Istorijos pasakos. – Seinai: Laukaičio spaustuvė, 1907. – 54 p.
www.epaveldas.lt


Šatrijos Ragana. Dėl tėvynės. – Kaunas: Saliamono Banaičio spaustuvė, 1907. – 35 p.
www.epaveldas.lt

Šatrijos Raganos apysakėlės. Iš daktaro pasakojimų; Rudens diena; Sulaukė. – Shenandoah, Pa: Žvaigždės spaustuvė, 1907. – 69 p.
www.epaveldas.lt

Šatrijos Ragana. Adomienė: gyvenimo piešinėlis. – Vilnius: M. Kuktos spaustuvė, 1908. – 24 p.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas

Šatrijos Ragana. Bičių kningelė su daugel abrozdėlių. – Tilžė: Kasztu ir spaustuvė pas J. Schoenke, 1908. – 76 p.: iliustr.
www.epaveldas.lt

Šatrijos Ragana. Į šviesą. – Vilnius: M. Kuktos spaustuvė, 1908. – 50 p.
www.epaveldas.lt

Šatrijos Raganos. Saulei nusileidžiant; Iš musų kariones; Kaledu vakaras. – Shenandoah, Pa: Žvaigždė, 1908. – 62 p.
www.epaveldas.lt

Visoki skaitymėliai!: visiems pritinkantįs / sutaisė J. A., A. Mic. ir kitie. – Tilžė: Kaštu ir J. Schoenkės spaustuvė, 1908. – 63 p.
Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondas

Šatrijos Ragana. Lietuvos senovės istorijos pasakos. – Vilnius: J. Zavadskio spaustuvė, 1920. – 91 p.
www.epaveldas.lt

M. Pečkauskaitė. Pančiai: drama. – Kaunas: Valstybės spaustuvė, 1920. – 45 p.
Mažeikių muziejaus fondas

Lietuvos bitininkas / parašė M. Pečkauskaitė. – Klaipėda: Lituania, 1922. – 88 p.: iliustr.
Mažeikių muziejaus fondas

Lietuvos bitininkas / parašė M. Pečkauskaitė, 2 laida. – Kaunas: Valstybės spaustuvė, 1926. – 82 p.: iliustr.
Mažeikių muziejaus fondas

M. Pečkauskaitė. Motyna – auklėtoja. – Kaunas: Švyturys, 1926. – 176 p.
Mažeikių muziejaus fondas

Šatrijos Raganos (Marijos Pečkauskaitės). Viktutė ir kitos apysakos. – Kaunas: Spindulys, 1928. – 248 p.
Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondas

Šatrijos Raganos (M. Pečkauskaitės). Rimties valandėlė: Knygelė jaunoms mergaitėms. – Kaunas: Žinija, 1928. – 252 p.
Mažeikių muziejaus fondas

Šatrijos Raganos (M. Pečkauskaitės) Raštai, t. 2. – Kaunas: Žinija, 1928. – 243 p.
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos fondas

Šatrijos Raganos (M. Pečkauskaitės) Raštai, t. 3. – Kaunas: Švyturys, 1928. – 266 p.
Mažeikių muziejaus fondas

Šatrijos Raganos (M. Pečkauskaitės) Raštai, t. 4. – Kaunas: Švyturys, 1928. – 230 p.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas

Šatrijos Raganos (M. Pečkauskaitės) Raštai, t. 5. – Kaunas: Švyturys, 1928. – 252 p.
Mažeikių muziejaus fondas

Šatrijos Raganos (M. Pečkauskaitės) Raštai, t. 6. – Kaunas: Švyturys, 1928. – 247 p.
Mažeikių muziejaus fondas

Šatrijos Raganos (M. Pečkauskaitės) Raštai, t. 7 / redagavo Juozas Tarvydas. – Kaunas, 1939. – 274 p.: iliustr.
Mažeikių muziejaus fondas

Šatrijos Ragana. Viktutė: novelė, 3 leidimas. – Kaunas: Šviesa, 1941. – 112 p.
Mažeikių muziejaus fondas

Šatrijos Ragana. Sename dvare: apysaka, 2 leidimas. – Kaunas: Sakalas, 1944. – 176 p.
Mažeikių muziejaus fondas

Šatrijos Ragana. Į šviesą. – Kaunas: Šviesa, 1946. – 41 p.
Mažeikių muziejaus fondas

Marija Pečkauskaitė. Mergaitės kelias. – Kircheimas, 1948. – 99 p.: iliustr.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas

Šatrijos Ragana. Sename dvare: apysaka, 3 leidimas. – Torontas: Banga, 1951. – 176 p.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas

Šatrijos Ragana. Viktutė. – Londonas: Nida, 1964. – 143 p.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas

Šatrijos Ragana. Irkos tragedija: novelės, vaizdeliai, drama „Pančiai“. Raštai, I knyga / paruošė A. Zalatorius. – Vilnius: Vaga, 1969. – 352 p.: iliustr.
Mažeikių muziejaus fondas

Šatrijos Ragana. Sename dvare: apysakos. Raštai, II knyga / paruošė A. Zalatorius. – Vilnius: Vaga, 1969. – 430 p.: iliustr.
Mažeikių muziejaus fondas

Šatrijos Ragana. Mėlynoji mergelė. – Čikaga, 1970. – 29 p.
Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondas

Šatrijos Ragana. Į šviesą. – Vilnius: Vaga, 1974. – 191 p.: iliustr.
Mažeikių muziejaus fondas

Šatrijos Ragana. Irkos tragedija. – Vilnius: Vaga, 1977. – 42 p.: iliustr.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas

Šatrijos Ragana. Iš daktaro pasakojimų: apsakymai / sudarė Jonas Stukas. – Vilnius: Vaga, 1980. – 94 p.: iliustr.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas

Lietuvos senovės istorijos pasakos / Šatrijos Ragana. – Vilnius: Matrica, 1991. – 63 p.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas

Šatrijos Ragana. Lietuvos senovės istorijos pasakos. – Vilnius: Vyturys, 1992. – 14 p
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas

Šatrijos Ragana. Mergaitės kelias: pedagoginiai etiudai. – Vilnius: Techlab, 1991. – 107 p.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas

Šatrijos Ragana. Gražina, narsioji kunigaikštienė. – Vilnius: Dovilė, 1994. –20 p.
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos fondas

Šatrijos Ragana. Rimties valandėlė: Knygelė jaunoms mergaitėms. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1994. – 175 p.
Mažeikių muziejaus fondas

Šatrijos Ragana. Sename dvare : apysaka. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995. – 219 p.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas

Šatrijos Ragana. Jau vakaruose užgeso saulėlydžiai. – Vilnius: Šviesa, 1996. – 237 p.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas

Šatrijos Ragana. Sename dvare: apsakymai, apysakos. – Vilnius: Vaga, 1997. – 518 p.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas

Marija Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana). Motina – auklėtoja. – Vilnius: Presvika, 1998. – 156 p.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas

Šatrijos Ragana. Lietuvos senovės istorijos pasakos. – Vilnius: Alka, 1999. – 167 p.: iliustr.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas

Šatrijos Ragana. Sename dvare: teksto santrauka ir komentarai / sudarė Rita Stadalnykaitė. – Vilnius: Naujoji Rosma, 2002. – 149 p.
Mažeikių Gabijos gimnazijos bibliotekos fondas

Šatrijos Ragana. Proza. – Vilnius: Žaltvykslė, 2004. – 85 p.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas

Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana. Motina auklėtoja. – Kaunas: Arx Baltica, 2006. – 159 p.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas

Šatrijos Ragana. Aukso sapnas: prozos rinktinė. – Vilnius: Logotipas, 2008. – 429 p.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas

Šatrijos Ragana. Raštai, t. 2. – Vilnius: Margi raštai, 2008. – 807 p.
(kiti tomai: t.1, 2006; t. 3, 2008; t. 4, 2010; t. 5, 2011).
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas

Šatrijos Ragana. Sename dvare. Irkos tragedija. – Vilnius: Alma littera, 2015. – 259 p.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas

Parodą parengė
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros bei Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos:
Janina Dambrauskaitė, Virginija Radzienė, Rūta Skiparienė ir Dangira Undžienė.
2017-03-07

kitos parodos