MAŽEIKIŲ KRAŠTO KULTŪROS PREMIJOS LAUREATAI

Skatinant rajono gyventojų kultūros iniciatyvas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 225 buvo įsteigta Krašto kultūros premija. Jos nuostatuose įrašyta, kad skiriama kultūros ir meno kūrėjams už aukščiausius laimėjimus respublikiniuose ar tarptautiniuose konkursuose, novatorišką kultūrinę idėją bei jos įgyvendinimą Mažeikių krašte, ilgametę aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą, etnokultūros puoselėjimą.

Nuo premijos įsteigimo dienos išrinkta aštuoniolika laureatų. Apdovanoti įvairių profesijų atstovai: pedagogai, choreografai, fotografai, chorvedžiai, istorikai, kalviai, muziejininkai, muzikantai.

2021 metais minėtinas Mažeikių krašto kultūros premijos įsteigimo dvidešimtmetis. Ta proga kviečiame prisiminti visus laureatus ir jų nuopelnus. Virtualioje parodoje „Mažeikių krašto kultūros premijos laureatai“ publikuojamos asmenų nuotraukos, pateikiama informacija apie jų veiklą po premijos įteikimo.

kitos parodos