Lietuvos valstybės apdovanojimai

Lietuvos valstybės apdovanojimai – valstybės pagarbos žmogui ženklas. Respublikos Prezidentas, įvertindamas Lietuvos bei užsienio piliečių nuopelnus Lietuvai, skiria valstybės ordinus ir medalius. Aukščiausieji valstybės apdovanojimai: Vytauto Didžiojo, Vyčio kryžiaus, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinai yra paveldėti iš Nepriklausomos Lietuvos. Juos sugrąžino Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas 1991 metų rugsėjo 12 dieną, priėmęs ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų įstatymą. Šiuo įstatymu buvo atkurti beveik visi tarpukario Lietuvos medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, įsteigti ir du nauji proginiai medaliai: Sausio 13-osios atminimo bei Dariaus ir Girėno medalis. Kiekvienais metais Vasario 16-ąją yra teikiami valstybės apdovanojimai žmonėms už nuopelnus Lietuvai ir jos vardo garsinimą pasaulyje.

Kokie Lietuvos valstybės apdovanojimai buvo skiriami po 1990 m., galite susipažinti virtualioje parodoje „LIETUVOS VALSTYBĖS APDOVANOJIMAI“.

kitos parodos