Kraštiečių signatarų tauri tarnystė Lietuvai

Lietuvos istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis. Būtent tokia yra Vasario 16-oji diena, reikšminga kiekvienam tautiečiui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį.

Vilniuje dvidešimt Tarybos narių 1918 m. vasario 16 d. vienbalsiai pasirašė Nepriklausomybės Aktą, skelbiantį, kad atstato „nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi“. Tarp tų drąsių bei ryžtingų tautos vyrų buvo ir Mažeikių kraštui svarbios asmenybės: Mykolas Biržiška bei Stanislovas Narutavičius. Visų signatarų atminimas įamžintas unifikuotu ženklu, kurį sukūrė architektas Stasys Lankelis. Ant maždaug metro aukščio nušlifuoto juodo akmens stulpo iškalti du užrašai, o viršuje pavaizduoti pilkos spalvos granitiniai Gedimino stulpai.

Virtualioje parodoje „Kraštiečių signatarų kilni tarnystė Lietuvai“ supažindinama su signatarų biografijomis, nuveiktais darbais Lietuvoje ir užsienyje. Nuotraukose pateikiamos Mykolo Biržiškos bei Stanislovo Narutavičiaus atminimo įamžinimo vietos, kapavietės Vilniuje ir Plungės rajono Alsėdžių miestelyje, Mažeikių viešojoje bibliotekoje esančios knygos apie Lietuvos signatarus.

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus
bibliografės Dalia Alseikienė, Janina Dambrauskaitė

kitos parodos