Žymių žmonių įrašai knygose

Autografuotos knygos – unikali ir reikšminga kultūros paveldo dalis, turinti išliekamąją vertę. Kad sužinotumėte ir iš arti pamatytumėte, kas ir kokiose knygose paliko savo autografus, pasižiūrėkite virtualią parodą „Žymių žmonių įrašai knygose“.

Parodą parengė Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliografės
Janina Dambrauskaitė ir Dalia Alseikienė.

kitos parodos