Laiko dulkes nupūtus nuo senų leidinių

Knygnešio dienai skirtoje parodoje eksponuojami Mažeikių viešosios bibliotekos fonduose saugomi seniausi lietuviški spaudiniai, išleisti iki 1950 m. Išlikę antspaudai byloja, jog keletas knygų sietinos su laikotarpiu, kai biblioteka vadinta Mažeikių centraliniu valstybės knygynu. Senų leidinių dovanojo ir mažeikiškiai arba atsiuntė svetur išvykę gyventi kraštiečiai. Bibliotekos fondus papildė originalai knygų, spausdintų Niujorke, Čikagoje, Šveinfurte, Tiubingene, Brukline, Bostone, Freiburge, Londone, Romoje. Įdomu, jog išeivijoje išleistose knygose duomenys apie spaustuvę, metus, tiražą, kainą pateikiami tik leidinio pradžioje.

Virtualiai parodai atrinkta 20 grožinės literatūros kūrinių. Jei leidiniuose buvo nurodyta, šalia bibliografinių įrašų pateiktas ir tiražas. Seniausias grožinis kūrinys – Vilniuje 1908 m. lietuvių laikraščio Viltis“ spaudai paruošta nedidelė, tik 8 kapeikas kainavusi knygelė „Adomienė: gyvenimo piešinėlis“, kurią parašė Šatrijos Ragana.

Janina Dambrauskaitė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliografė

kitos parodos