Kraštiečiai – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai

Liūnė Sutema

(Zinaida Nagytė-Katiliškienė)

Poetė

      Gimė  1927 m. liepos 5 d. Mažeikiuose. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 1945 m. Vokietijoje  baigė gimnaziją, Insbruko ir Freiburgo universitetuose studijavo vokiečių literatūrą. 1949 m. emigravo į JAV. Gyveno Lemonte. Eilėraščius pradėjo rašyti 1942 m. Tai viena ryškiausių išeivijos poečių. Poezijoje vyrauja asmeninių išgyvenimų, žmogaus būties tragizmo, tėvynės ilgesio motyvai. Mirė 2013 m. sausio 17 d.

         Išleido poezijos rinkinius:

Tebūnie tartum pasakoj: [eilėraščiai]. – Chicago: Terra,1955.

Nebėra nieko svetimo: [eilėraščiai]. – Chicago: Jūrų skautijos korporacija „Gintaras“, 1962.

Bevardė šalis: [eilėraščiai]. – Chicago: Santaros-Šviesos federacija, 1966.

Badmetis. – Chicago: Jūrų skautijos korporacija „Gintaras“, 1972.

Vendeta: eilėraščiai. –  Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1981.

Poezijos rinktinė. – Vilnius, Vaga, 1992.

Graffiti: [eilėraščiai]. – Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1993.

Tebūnie: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.

Sugrįžau: poezijos rinktinė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – (Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai; kn. 14).

2007 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija už dvasinės saugos poeziją rinkinyje „Tebūnie“.


 

r.granauskas

   Romualdas Granauskas

Prozininkas, dramaturgas, eseistas

     Gimė 1939 m. balandžio 18 d. Mažeikiuose. 1957 m. baigė Sedos vidurinę mokyklą. Dirbo Klaipėdoje, Mažeikių spaustuvėje, kompresorių gamykloje, Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“, „Nemuno“ žurnalo redakcijose, mokytojavo Mosėdyje. Nuo 1972 m. gyveno Kaune, vėliau – Vilniuje. Apsakymus pradėjo spausdinti 1954 m. Sukūrė poetinę pjesę apie A. Vienažindį „Rožės pražydėjimas tamsoj“, scenarijų kino ir televizijos filmams. 1999 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu. Mirė 2014 m. spalio 28 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.

Bibliografija:
Medžių viršūnės: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1969.

Duonos valgytojai: apysaka ir apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1975.
Baltas vainikas juodam garvežiui: dvi apysakos ir pjesė. – Vilnius: Vaga, 1987.
Gyvenimas po klevu: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1988.
Vakaras, paskui rytas: apsakymai ir apysakos. – Vilnius: Leidybos centras, 1995.
Raudoni miškai: novelės. – Vilnius: Baltos lankos, 1997.
Gyvulėlių dainavimas: apsakymai ir esė. – Vilnius: Presvika, 1998.
Jaučio aukojimas: novelė. – Vilnius: Presvika, 1999.
Su meškere ir katilu. – Kaunas: Ūkininko patarėjas, 1999. – („Šeimininkės“ knygynėlis; kn. 37).
Žodžio agonija: esė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
Raudonas ant balto: dvi apysakos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000.
Su peteliške ant lūpų: novelės. – Vilnius: Presvika, 2000.
Duburys: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
Kenotafas: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Šunys danguje: apysakos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Novelės. – Vilnius: Žaltvykslė, 2006.
Rūkas virš slėnių: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.

Lietuvos įdomybės: [publicistika]. – Vilnius: Lietuvos žinios, 2009.

Trys vienatvės: novelių romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.

Kai reikės nebebūti: mano draugo gyvenimas ir mirtis: apysaka. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.

Šventųjų gyvenimai: novelių apysaka. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.

Išvarytieji: apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.

Trečias gyvenimas: apysaka, esė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.

2000 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija už novelių rinktinę „Raudoni miškai“ (1997),  rinkinį „Gyvulėlių dainavimas“ (1998) ir apysakų knygą „Raudonas ant balto“ (2000).

 

 Donatas Sauka

Literatūrologas, tautosakininkas, habilituotas humanitarinių ir filologijos mokslų daktaras, rašytojas

Gimė 1929 m. spalio 13 d. Mažeikiuose. Pradinę mokyklą lankė Kėdainiuose, Šėtoje, gimnaziją baigė Telšiuose. 1948–1953 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1951–1953 m. dirbo Valstybinės grožinės literatūros leidyklos redaktoriumi. 1956–1993 m. – Vilniaus universiteto dėstytojas, profesorius, lietuvių literatūros katedros vedėjas. Parašė recenzijų, straipsnių literatūros, tautosakos, kultūros temomis, išvertė knygų vaikams. Mirė 2015 m. gegužės 16 d. Palaidotas Antakalnio kapinėse.

Bibliografija:
Salomėjos Nėries kūryba 1921–1940. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957.
Tautosakos savitumas ir vertė. – Vilnius: Vaga, 1970.
Vestuvių lyrinės dainos: mokymo priemonė. – Vilnius, 1980.
Lietuvių tautosaka: vadovėlis respublikos aukštųjų mokyklų filologijos specialybių studentams. – Vilnius: Mokslas, 1982.
Литовский фольклор: поэзия народного творчества. – Вильнюс: Вага, 1986.
Žemaitės stebuklas. – Vilnius: Vaga, 1988.
Noriu suprasti: esė. – Vilnius: Vaga, 1990.
Jurgis Savickis: XX amžiaus literatūros šifras. – Vilnius: Baltos lankos, 1994.
Fausto amžiaus epilogas: monografija. – Vilnius: Tyto alba, 1998.

Vertimai iš anglų kalbos:
Oskaras Vaildas. Pasakos vaikams: „Lakštingala ir rožė“ ir kitos pasakos. – Vilnius: Egmont Lietuva, 2001.
Stebuklingas ragas: anglų pasakos. – Vilnius: Alma littera, 2006.

1998 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija už monografiją „Fausto amžiaus epilogas“ (1998).

     Juozas Erlickas

Poetas, dramaturgas, prozininkas

Gimė 1953 m. kovo 3 d. Svirkančiuose (netoli Viekšnių). 1971 m. baigė Viekšnių vidurinę mokyklą. 1971–1975 m. studijavo lituanistiką Vilniaus universitete. Dirbo laikraščių „Lietuvos aidas“, „Lietuvos rytas“ redakcijose. Respublikinėje spaudoje debiutavo 1975 m. Rašo eilėraščius, humoreskas, pjeses, atlieka dainas savo tekstais, filmuojasi televizijos laidose. Jo tekstais sukurta daug dainų, pastatyta pjesių: 1989 m. – „Blinkuva“, 1991 ir 1993 m. – „Pakeleivingi“. Kūrybos išversta į rusų, vokiečių, lenkų, prancūzų kalbas.

Bibliografija:

Kodėl?: humoreskos. – Vilnius: Vaga, 1979.
Raštai ir kt.: humoreskos, humoristiniai eilėraščiai ir pjesės. – Vilnius: Vaga, 1987.
Bilietas iš dangaus, arba Jono Grigo kelionė greituoju traukiniu: vasara-žiema, per pavasarį, rudenį, Zarasus ir vaikystę: eilėraščiai ne suaugusiems. – Vilnius: Vyturys, 1990.
Gyvenimas po sniegu: pjesės. – Vilnius: Vaga, 1991.

Žalias pareiškimas ir kiti eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1992.
Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose: eilėraščiai: šimtas giesmelių. – Vilnius: Alma littera, 1995.
Viršūnės ir kelnės, arba Tūkstantis ir viena naktis su Ezopu: recenzijos. – Vilnius: Vaga, 1995.
Knyga. – Vilnius: Tyto alba, 1996. – (Garsiausios XX a. pabaigos knygos).
History of Lithuania: proza, eilėraščiai. – Vilnius: Tyto alba, 2000.
Aš moku augti: eilėraščiai ne suaugusiems. – Vilnius: Tyto alba, 2003.

Apreiškimai: 366 / Juozapas; surinko bei parengė spaudai Juozas Erlickas. – Vilnius: Tyto alba, 2003.
Prisimynimai: proza, eilėraščiai. – Vilnius: Tyto alba, 2004.
Bajorų: proza. – Vilnius: Tyto alba, 2007.
Kad būtų linksma: eilėraščiai. – Kaunas: Šviesa, 2007.
Troleibusinės novelės; Kelionė traukiniu: apsakymai. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2008.
Mano meilė stikliniais kaliošais: misterija: keturių sparnų, su aušrine ir pašvaiste. – Vilnius: Tyto alba, 2009.
Ateinu su šaukštu: istorija / klastojo Vilija Rūta Niauronytė. – Vilnius: Tyto alba, 2011.

Išeinu iš krašto: fantasmagorija: devyni ratai. – Vilnius: Tyto alba, 2013.
Kaip išgyventi Lietuvoje?: gyvojo klasiko Juozo Erlicko ir teptuko virtuozo Vytauto Jurkūno vadovėlis. – Vilnius: Lietuvos rytas, 2015.
Kalendorius. ‒ Vilnius: Tyto alba, 2015.

Ar gali būti, kad ir mes gyvename mūsų laikais? ‒ Vilnius: Tyto alba, 2017.

Garso įrašai:

Juodas kampas: vaizdai, ženklai, pranašystės / Juozas Erlickas skaito Erlicką. – Vilnius: Tembras, 1997. – 1 kasetė.
Lėkit, baltieji!: albumas / atlieka Juozas Erlickas. – Vilnius: Tembras, 1998. – 1 garso kasetė.
Pauzė: dainos / Juozas Erlickas. – Vilnius: Bomba Records, 2003. – 1 garso diskas.
Rytoj būsiu geras: albumas / muzikos ir žodžių autorius ir atlikėjas Juozas Erlickas. – Vilnius, 2006. – 1 garso diskas.

Ant visų kelių [garso įrašas]. – Vilnius: Bomba Records, 2008. – 1 garso diskas.

Mano pasakos: vaizdo įrašas. – Vilnius: Lietuvos rytas, 2010.

1997 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija už prozos, poezijos ir dramaturgijos rinkinį „Knyga“ (1996).

Parodą parengė D. Undžienė

Atnaujinta ir papildyta 2018 02 15

kitos parodos