Lankytojų aptarnavimo tvarka nuo kovo 22 d.

Nuo kovo 22 d. laukiame skaitytojų bibliotekoje, tačiau dėl Jūsų pačių ir mūsų saugumo, prašome laikytis lankymosi bibliotekoje tvarkos.

Skaitytojai aptarnaujami

pirmadieniais–penktadieniais nuo 10.00 val.  iki 18.00 val.

 Bibliotekos lankytojų skaičius ir laikas ribojamas. Lankytojai aptarnaujami ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius.

 REKOMENDUOJAME UŽSAKYTI KNYGAS BIBLIOTEKOS ELEKTRONINIAME KATALOGE,  ELEKTRONINIU PAŠTU ARBA TELEFONU

SUAUGUSIESIEMS: abonementas@mrvb.lt, (8 443) 25948,  (8 443) 44439

VAIKAMS: vaikai@mrvb.lt, (8 443) 26332

RIZIKOS GRUPĖS SKAITYTOJAI GALI UŽSAKYTI KNYGAS AUKŠČIAU NURODYTAIS TELEFONŲ NUMERIAIS. KNYGAS JIEMS ATVEŠIME Į NAMUS TREČIADIENIAIS SUTARTU LAIKU.

  • Knygos grąžinamos įdedant jas į knygų grąžinimo dėžę prie bibliotekos
    (jos bus saugomos specialioje karantino patalpoje 72 val. ir tik po to atžymimos sistemoje kaip grąžintos ir išduodamos skaitytojams).

 

Prašome Jūsų supratingumo.
Ateidami į biblioteką dėvėkite apsauginę kaukę ir vienkartines pirštines.

Saugokime save  ir kitus.

Kitos naujienos