Renginio svečiai: Darius Krapikas, dr. Virginija Paplauskienė, Dainius Svobonas

Apie Vytautą Mačernį ir jo kartą

2021 m. liepos 8 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka pakvietė mažeikiškius į dar vieną vakarą, skirtą poeto Vytauto Mačernio 100-mečiui. Renginio dalyviai turėjo galimybę prisiminti jauniausią lietuvių literatūros klasiką, kurio pėdsakai palikti ir mūsų krašto žemėje, pakeliauti jo gyvenimo ir kūrybos keliais kartu su vakaro svečiais: Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėja dr. Virginija Paplauskiene, Nacionalinio Kauno dramos teatro aktoriumi Dainiumi Svobonu ir Kauno simfoninio orkestro koncertmeisteriu, smuikininku Dariumi Krapiku.

Lektorė V. Paplauskienė, remdamasi Maironio lietuvių literatūros muziejuje sukaupta gausia archyvine medžiaga, išsamiai nušvietė ypatingos žemininkų kartos, gimusios ir augusios Nepriklausomoje Lietuvoje, gyvenimo ir literatūrinės veiklos paraleles. „Mūsų kartos niekas nepakartos“, – sakė poetas Kazys Bradūnas. Lietuvių literatūros istorijoje nėra tokios panašios kartos, kuri būtų sukūrusi tiek poezijos turtų, ir kuriai skausmingos istorinės pervartos taip laužė likimus, – teigė muziejininkė. Ji apibūdino pirmuosius V. Mačernio kūrybos leidimus, kuriais rūpinosi būtent šios kartos bendražygiai Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Paulius Jurkus, Henrikas Nagys, Eugenijus Matuzevičius ir kiti. Cituodama jų prisiminimus, dienoraščius, laiškus, analizuodama kitus archyvinius dokumentus, lektorė atskleidė nepakartojamą V. Mačernio fenomeną, pasakojo apie poeto vaikystės, paauglystės ir brandžios jaunystės metus, apibūdino jo kūrybos išskirtinumą. Renginio dalyviams ekrane buvo demonstruojamos nuotraukos, dokumentai, rankraščiai iš muziejaus archyvų.

Vakarą vainikavo renginio žiūrovus sužavėjusi aktoriaus Dainiaus Svobono ir smuikininko Dariaus Krapiko literatūrinė-muzikinė programa „Tik akimirkos suteikia / laimės amžinybę“ pagal Vytauto Mačernio kūrybą.

Tai buvo antrasis Mažeikių rajono savivaldybės remiamo projekto „Vytauto Mačernio gyvenimo neblėstanti šviesa“ renginys. Birželio 17 d. Mažeikių viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta rašytojos Aldonos Ruseckaitės biografinė knyga apie Vytautą Mačernį „Dūžtančios formos“. Projekto partneriai ir rėmėjai – Rašytojų klubas,  Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamasis teatras, Maironio lietuvių literatūros muziejus.

Dangira Undžienė, projekto vadovė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nuotraukos Janinos Dambrauskaitės

Kitos naujienos