PARODA „ALGIRDAS POCIUS – SMULKIOSIOS PROZOS MEISTRAS“

Iš Mažeikių rajono Ketūnų kaimo kilęs prozininkas Algirdas Pocius 2020 m. rugpjūčio 28 d. mini gimimo devyniasdešimtmetį. Jo kūriniuose daug vietos skiriama gimtinei netoli gražuolio Plinkšių ežero. Susitikdamas su žurnalistais ar skaitytojais kraštietis ne kartą minėjo: „Negaliu nepradėti nuo tėviškės, nes kaimo žmonių gyvenimas, jų džiaugsmai ir rūpesčiai man labiausiai suprantami ir artimi“. Kūrybinė veikla įvertinta keliais apdovanojimais: 1967 m. Žemaitės literatūrinė premija už apsakymą „Tik du sūnūs“, 1982 m. Lietuvos Respublikos valstybinė premija už apsakymų rinktinę „Išskridę iš lizdo“, 1985 m. Juozo Paukštelio literatūrinė premija už knygą „Liepos šešėlyje“.

Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skaitykloje paruošta paroda „Algirdas Pocius – smulkiosios prozos meistras“. Pateikiami svarbiausi gyvenimo, darbinės ir politinės veiklos faktai, eksponuojamas pirmasis grožinis kūrinys, išleistos knygos, Viešajai bibliotekai padovanotos knygos su rašytojo įrašu ir autografu, nuotraukų kopijos iš susitikimų su mažeikiškiais. Lietuvoje garsus prozininkas Algirdas Pocius dažnai lankydavosi gimtajame krašte. Atvykdavo kaip kraštietis, dalyvaudavo rajoninėse knygos šventėse arba lydėdavo literatus kaip Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotojas. Prieš 48-erius metus buvo vienas iš svečių Mažeikių rajoninės bibliotekos penkiasdešimtųjų įkūrimo metinių šventėje. Mažeikiuose, prie „Gabijos“ gimnazijos, tebeošia išsikerojęs ąžuolas, kurį 1980 m. rudenį drauge sodino kraštiečiai literatai Algirdas Pocius ir Algimantas Mikuta. Nuotraukos ir straipsniai rajoninėje spaudoje byloja, jog prozininkas paskutinį kartą Mažeikiuose lankėsi 2008 m. gegužės 21 d. Tuomet vyko du susitikimai su skaitytojais Viešojoje bibliotekoje: viename dalyvavo vaikai, kitas buvo skirtas suaugusiesiems.

Algirdo Pociaus kūrybinis startas į literatūrą prasidėjo besimokant Sedos vidurinėje mokykloje. Rašytojas viename iš interviu minėjo, jog nėra išsaugojęs pirmojo grožinio kūrinio, spausdinto laikraštyje  „Mažeikių tiesa“. Džiugu, jog Mažeikių muziejuje pavyko surasti Algirdo Pociaus pirmąjį apsakymą „Didysis Šakys“, išspausdintą 1948 m. kovo 10 d. numeryje. Viešojoje bibliotekoje saugomi du 1955 m. Vilniuje spausdinti pirmosios apsakymų knygos „Rytmetis Užgirių kaime“ egzemplioriai. Algirdas Pocius nuo 1955 m. iki 2007 m. spaudai paruošė 20 knygų, iš jų keturios buvo skirtos vaikams. Jo kūryboje vyrauja apsakymai ir apysakos, o 1987 m. buvo išleistas vienintelis didelės apimties kūrinys – istorinis romanas „Įkaitai“, kuriame rašoma apie dviprasmišką Žemaitijos politinę padėtį XIV amžiuje, kai teko laviruoti tarp kryžiuočių spaudimo  ir įsipareigojimų kunigaikščiui Vytautui.

Algirdas Pocius pagrįstai įvardijamas kaip smulkiosios prozos meistras, o kraštiečio literato dėmesys išorinėms detalėms, ramus ir santūrus pasakojimo tonas, nesudėtinga sakinio konstrukcija, racionali teksto struktūra išskiria jį iš kitų rašytojų.

Janina Dambrauskaitė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresnioji bibliografė

Kitos naujienos