Literatų klubai

Mažeikių literatų sambūris „Aura“ prie Mažeikių rajono viešosios bibliotekos buvo įkurtas 2009 m. balandžio 24 d. Jo pagrindinis tikslas – suburti Mažeikių mieste bei rajone gyvenančius ir kuriančius žmones, suteikti galimybę išreikšti save, skatinti tobulėti. Aktyviai kūrybinėje ir visuomeninėje veikloje dalyvauja literatai iš Viekšnių, Palnosų, Kapėnų, Tirkšlių, Židikų, Sedos, Šerkšnėnų bei Mažeikių.
2009 m. buvo išleista poezijos ir prozos antologija „Prisijaukinę mūzą“, 2010 m. leidinys – „Žiedlapių lietus“ ir kompaktinė plokštelė „Poezija dainoje“. 2011 m. išleistoje Mažeikių krašto literatų kūrybos rinktinėje „Minčių žolynai“ pateikta įvairiapusė autorių kūryba, tą atspindi ir leidinio pavadinimas. Jauniausiam autoriui – dvidešimt dveji, vyriausiam – devyniasdešimt septyneri. „Spindulys nemiega“ – penktoji Mažeikių krašto literatų sambūrio „Aura“ knyga, kurioje sudėta trisdešimt šešių autorių naujausia kūryba: eilėraščiai, prozos vaizdeliai, esė tekstai. 2012 m. klubas išleido naujas kūrybos rinktines „Spindulys nemiega”, „Nutikimai Žemaitijoje”, „Su gervėmis dainuojam rudenį”, 2013 m. – „Kalbėk širdies balsu”, 2014 m. – vaikams skirtą nuotykių ir pasakų knygą „Rapyros paslaptis“. 2017 m. išleistas literatų kūrybos almanachas „Mūsų kraštas – dalelė Lietuvos“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. 2019-aisiais – Žemaitijos metams paminėti išleista žemaitiškos kūrybos rinktinė „Žemaičiu kraštė augau“. Joje publikuojami 14 autorių sukurti eilėraščiai, pasakojimai, sakmės, pasakėlės vaikams ir kitos istorijos apie mūsų kraštą, papročius ir tradicijas, pateiktas žemaičių-lietuvių kalbos žodynėlis, trumpa informacija apie autorius.
Rašančiųjų gretos plečiasi. Tie patys autoriai yra ne tik plunksnos sesės ir broliai, bet ir tautodailininkai, sukuriantys vertingus paveikslus, menines nuotraukas, įvairius rankdarbius, dalyvaujantys parodose. 2013 m. sambūris pasivadino Mažeikių krašto literatų ir menų mėgėjų sambūriu „Aura“. Narių susitikimuose pristatoma autorių kūryba, pasidalinama patirtimi ir patarimais, pateikiama informacija apie renginius, konkursus, aptariamos savišvietos rekomendacijos, analizuojami kūriniai. Sambūrio nariai su literatūrinėmis ir muzikinėmis programomis lankėsi Akmenės, Šiaulių, Jonavos, Plungės, Skuodo rajonuose. Jie dažni kitų įvairių renginių dalyviai.

2016 m. Mažeikių literatų ir menų mėgėjų sambūris tapo rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos nariu. 2019 m. gruodžio 6 d. Viešojoje bibliotekoje sambūrio nariai paminėjo savo veiklos 10-metį.

2022 m. išleistas almanachas „Svirpliams nemiegant“, kuriame publikuojama 16 autorių kūryba. 2023 m. pasirodė dar vienas literatų kūrybos almanachas „Atversti gyvenimo lapai“, kuriame spausdinami 14 literatų kūriniai: eilės, vaizdeliai, trumpi apsakymėliai, prisiminimai, palinkėjimai. „Per mūsų gyvavimo metus išleidome penkiolika įvairių leidinių. Juose sudėti mūsų kraštiečių nuoširdūs kūrybiniai atsivėrimai. Esame literatai, metraštininkai ir rašome savo krašto istorijas…“, – teigia sambūrio pirmininkė Janina Butnorienė.

Sambūrio vadovė – Janina Butnorienė,

tel. 0 603 91 179, el. p.  butnorija@gmail.com

Daugiau informacijos apie literatų sambūrį „Aura“:

http://www.mke.lt/Aura

Literatų popietė „Dainoj ir žody būtis pražydės“

Literatūrinės šventės metu 2022 m. birželio 9 d. Viešojoje bibliotekoje pristatytos naujos knygos

Mažeikių krašto literatai pristatė naujas knygas

Informacija papildyta 2023-11-20

Mažeikių literatų klubas „Erdvė“, vienijantis 11 narių, įkurtas 2001 m. balandžio 12 d. (atsitiktinai sutapo, kad registrų centras įregistravo klubą Kosmonautikos dieną… pavadinimas buvo sugalvotas anksčiau). Klubo prezidentais yra buvę Juozas Endriukaitis, Vilma Klimavičiūtė, Aleksandras Vismantas.
Klubo narė Rasa Čergelienė (slp. Sara Poisson) yra Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Ji dalyvauja kasmetiniuose festivaliuose „Poezijos pavasaris“, „Poetinis Druskininkų ruduo“ ir kituose renginiuose. Literatų klube buvo teatro trupė (rež. Stanislovas Žebrauskas), 2008 metais parodžiusi visuomenei kamerinį spektaklį „Išgirsk mane“. 2004 m. išleistas Mažeikių rajono literatų kūrybos almanachas „Gyva oda“. 2009 metais – kompaktinė plokštelė „Kelias tavo žingsnių tylai“, kurioje literatų kūrybą skaito Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė aktorė Rūta Staliliūnaitė ir Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas dekanas Zenonas Degutis. 2010 m. klubo nariai aktyviai dalyvavo bendrame lietuvių ir latvių projekte „Inovatyvus požiūris į kultūrą – tai startas naujai bendruomenių raidai abipus sienos“. Išleistoje Saldaus, Mažeikių ir Telšių krašto poetų ir fotografų kūrybos rinktinėje „Kur gimsta viltis“ spausdinami 21 mažeikiškio poeto kūriniai lietuvių ir latvių kalbomis. 2011 m. išleistame Lietuvoje gyvenančio olandų kilmės dailininko Torcqué albume „Tylos aidas“ šalia kitų šalių poetų eilėraščių publikuojami ir penkių mažeikiškių Astos Brazaitienės, Saros Poisson, Rimos Sadauskienės, Birutės Steponavičienės ir Vaclovo Navicko eilėraščiai, savitai interpretuojantys garsaus dailininko paveikslus. 2011 m. Mažeikių viešojoje bibliotekoje buvo pristatytas naujausias klubo narės Saros Poisson ir Mari Poisson romanas „Šabaš“.

2014 m. literatų klubas reorganizuotas į menų studiją „Erdvė“, vadove išrinkta Vitalija Lapina. Tais pačiais metais studijos nariai vykdė projektą „Kūrybinės dirbtuvės senjorams ir draugams „Istorijos ir susižvalgymai“, kurį iš dalies rėmė Lietuvos kultūros taryba, organizavo rašytojų Audronės Urbonaitės, Saros Poisson kūrybos vakarus, moksleivių literatūrinių rašinių konkursą „Noriu“ ir kitus renginius.

2017 m. Mažeikių menų studijos „Erdvė“ visuotiniame narių susirinkime asociacijos prezidente išrinkta Eglė Mažonienė. Kasmet vyksta tęstinio projekto „Prijaukinti vakarai“ renginiai, kuriuos remia Mažeikių rajono savivaldybė. Organizuojami literatūriniai konkursai, susitikimai su rašytojais, kūrybos skaitymai ir aptarimai. Menų studijos narių susitikimai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį šeštadienį 16 val. Dėl susitikimo vietos teirautis tel. 0 612 05470.

2022 m. menų studija „Erdvė“ minėjo savo veiklos 20-metį. Ta proga išleistas kūrybinis almanachas „Erdvus žvilgsnis“, jame – 11 menų studijos narių poezijos ir prozos kūriniai.

Asociacija Menų studija „Erdvė“
Juridinio asmens kodas 167351922

Vadovė Eglė Mažonienė

El. p. klubas.erdve@gmail.com

Daugiau informacijos:

http://menustudijaerdve.weebly.com/

https://lt-lt.facebook.com/Literatu.Klubas.Erdve

Mažeikių krašto enciklopedija

Menų studijos „Erdvė“ jubiliejaus proga – kūrybinis almanachas

Informacija papildyta 2022-06-20