Literatų klubai

Mažeikių literatų sambūris „Aura“ prie Mažeikių rajono viešosios bibliotekos buvo įkurtas 2009 m. balandžio 24 d. Jo pagrindinis tikslas – suburti Mažeikių mieste bei rajone gyvenančius ir kuriančius žmones, suteikti galimybę išreikšti save, skatinti tobulėti. Aktyviai kūrybinėje ir visuomeninėje veikloje dalyvauja literatai iš Viekšnių, Palnosų, Kapėnų, Tirkšlių, Židikų, Sedos, Šerkšnėnų bei Mažeikių.
2009 m. buvo išleista poezijos ir prozos antologija „Prisijaukinę mūzą“, 2010 m. leidinys – „Žiedlapių lietus“ ir kompaktinė plokštelė „Poezija dainoje“. 2011 m. išleistoje Mažeikių krašto literatų kūrybos rinktinėje „Minčių žolynai“ pateikta įvairiapusė autorių kūryba, tą atspindi ir leidinio pavadinimas. Jauniausiam autoriui – dvidešimt dveji, vyriausiam – devyniasdešimt septyneri. „Spindulys nemiega“ – penktoji Mažeikių krašto literatų sambūrio „Aura“ knyga, kurioje sudėta trisdešimt šešių autorių naujausia kūryba: eilėraščiai, prozos vaizdeliai, esė tekstai. 2012 m. klubas išleido naujas kūrybos rinktines „Spindulys nemiega”, „Nutikimai Žemaitijoje”, „Su gervėmis dainuojam rudenį”, 2013 m. – „Kalbėk širdies balsu”, 2014 m. – vaikams skirtą nuotykių ir pasakų knygą „Rapyros paslaptis“. 2017 m. išleistas literatų kūrybos almanachas „Mūsų kraštas – dalelė Lietuvos“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. 2019-aisiais – Žemaitijos metams paminėti išleista žemaitiškos kūrybos rinktinė „Žemaičiu kraštė augau“. Joje publikuojami 14 autorių sukurti eilėraščiai, pasakojimai, sakmės, pasakėlės vaikams ir kitos istorijos apie mūsų kraštą, papročius ir tradicijas, pateiktas žemaičių-lietuvių kalbos žodynėlis, trumpa informacija apie autorius.
Rašančiųjų gretos plečiasi. Tie patys autoriai yra ne tik plunksnos sesės ir broliai, bet ir tautodailininkai, sukuriantys vertingus paveikslus, menines nuotraukas, įvairius rankdarbius, dalyvaujantys parodose. 2013 m. sambūris pasivadino Mažeikių krašto literatų ir menų mėgėjų sambūriu „Aura“. Narių susitikimuose pristatoma autorių kūryba, pasidalinama patirtimi ir patarimais, pateikiama informacija apie renginius, konkursus, aptariamos savišvietos rekomendacijos, analizuojami kūriniai. Sambūrio nariai su literatūrinėmis ir muzikinėmis programomis lankėsi Akmenės, Šiaulių, Jonavos, Plungės, Skuodo rajonuose. Jie dažni kitų įvairių renginių dalyviai.

2016 m. Mažeikių literatų ir menų mėgėjų sambūris tapo rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos nariu. 2019 m. gruodžio 6 d. Viešojoje bibliotekoje sambūrio nariai paminėjo savo veiklos 10-metį.

2022 m. išleistas almanachas „Svirpliams nemiegant”, kuriame publikuojama 16 autorių kūryba. „Per mūsų trylika gyvavimo metų išleidome penkiolika įvairių leidinių. Juose sudėti mūsų kraštiečių nuoširdūs kūrybiniai atsivėrimai. Esame literatai, metraštininkai ir rašome savo krašto istorijas…“, – teigia sambūrio pirmininkė Janina Butnorienė.

Sambūrio vadovė – Janina Butnorienė,

tel. 8 603 91179, el. p.  butnorija@gmail.com

Daugiau informacijos apie literatų sambūrį „Aura“:

http://www.mke.lt/Aura

Literatų popietė „Dainoj ir žody būtis pražydės“

Literatūrinės šventės metu 2022 m. birželio 9 d. Viešojoje bibliotekoje pristatytos naujos knygos

Informacija papildyta 2022-06-20

Mažeikių literatų klubas „Erdvė“, vienijantis 11 narių, įkurtas 2001 m. balandžio 12 d. (atsitiktinai sutapo, kad registrų centras įregistravo klubą Kosmonautikos dieną… pavadinimas buvo sugalvotas anksčiau). Klubo prezidentais yra buvę Juozas Endriukaitis, Vilma Klimavičiūtė, Aleksandras Vismantas.
Klubo narė Rasa Čergelienė (slp. Sara Poisson) yra Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Ji dalyvauja kasmetiniuose festivaliuose „Poezijos pavasaris“, „Poetinis Druskininkų ruduo“ ir kituose renginiuose. Literatų klube buvo teatro trupė (rež. Stanislovas Žebrauskas), 2008 metais parodžiusi visuomenei kamerinį spektaklį „Išgirsk mane“. 2004 m. išleistas Mažeikių rajono literatų kūrybos almanachas „Gyva oda“. 2009 metais – kompaktinė plokštelė „Kelias tavo žingsnių tylai“, kurioje literatų kūrybą skaito Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė aktorė Rūta Staliliūnaitė ir Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas dekanas Zenonas Degutis. 2010 m. klubo nariai aktyviai dalyvavo bendrame lietuvių ir latvių projekte „Inovatyvus požiūris į kultūrą – tai startas naujai bendruomenių raidai abipus sienos“. Išleistoje Saldaus, Mažeikių ir Telšių krašto poetų ir fotografų kūrybos rinktinėje „Kur gimsta viltis“ spausdinami 21 mažeikiškio poeto kūriniai lietuvių ir latvių kalbomis. 2011 m. išleistame Lietuvoje gyvenančio olandų kilmės dailininko Torcqué albume „Tylos aidas“ šalia kitų šalių poetų eilėraščių publikuojami ir penkių mažeikiškių Astos Brazaitienės, Saros Poisson, Rimos Sadauskienės, Birutės Steponavičienės ir Vaclovo Navicko eilėraščiai, savitai interpretuojantys garsaus dailininko paveikslus. 2011 m. Mažeikių viešojoje bibliotekoje buvo pristatytas naujausias klubo narės Saros Poisson ir Mari Poisson romanas „Šabaš“.

2014 m. literatų klubas reorganizuotas į menų studiją „Erdvė“, vadove išrinkta Vitalija Lapina. Tais pačiais metais studijos nariai vykdė projektą „Kūrybinės dirbtuvės senjorams ir draugams „Istorijos ir susižvalgymai“, kurį iš dalies rėmė Lietuvos kultūros taryba, organizavo rašytojų Audronės Urbonaitės, Saros Poisson kūrybos vakarus, moksleivių literatūrinių rašinių konkursą „Noriu“ ir kitus renginius.

2017 m. Mažeikių menų studijos „Erdvė“ visuotiniame narių susirinkime asociacijos prezidente išrinkta Eglė Mažonienė. Kasmet vyksta tęstinio projekto „Prijaukinti vakarai“ renginiai, kuriuos remia Mažeikių rajono savivaldybė. Organizuojami literatūriniai konkursai, susitikimai su rašytojais, kūrybos skaitymai ir aptarimai. Menų studijos narių susitikimai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį šeštadienį 16 val. Dėl susitikimo vietos teirautis tel. 8 612 05470.

2022 m. menų studija „Erdvė“ minėjo savo veiklos 20-metį. Ta proga išleistas kūrybinis almanachas „Erdvus žvilgsnis“, jame – 11 menų studijos narių poezijos ir prozos kūriniai.

Asociacija Menų studija „Erdvė“
Juridinio asmens kodas 167351922

Vadovė Eglė Mažonienė

El. p. klubas.erdve@gmail.com

Daugiau informacijos:

http://menustudijaerdve.weebly.com/

https://lt-lt.facebook.com/Literatu.Klubas.Erdve

Mažeikių krašto enciklopedija

Menų studijos „Erdvė“ jubiliejaus proga – kūrybinis almanachas

Informacija papildyta 2022-06-20

Sedos literatų klubas „Varduva“

Sedos literatų klubas „Varduva“ suburtas 1999 metais miestelio bibliotekininkių iniciatyva. Klubo pirmininke buvo pasiūlyta ir išrinkta Sedos bibliotekos vedėja Jovita Petrikienė. Besidomintys poezija ir rašantys buvo kviečiami į bendrą būrį. Klubui plėstis, augti ieškota kūrybingų sielų. Jų per metus klube susirinko 14 iš Sedos bei aplinkinių kaimų ir net rajonų. Vėliau atsirasdavo vienas kitas naujas kuriantis žmogus, kitas išvykdavo, tad kuriančio branduolio sudėtis šiek tiek svyruodavo.
Iš pradžių savo kūrybą paskaitydavo susirinkę į biblioteką, kur ir buvo pagrindinė susibūrimo vieta, po to savo eilėraščius skaitydavo bibliotekos organizuojamų renginių metu, įvairiose šventėse, kai kada ir bažnyčioje.
Klube yra pora žmonių ne tik kuriančių eiles, bet ir dainuojančių, kuriančių eilėms muziką. Tad renginiai paįvairinami ir gitaros stygų skambesiu, ir gyvais balsais.
2002 metais klubas išleido pirmąjį almanachą „Varduvos vingiuose“. 2010 metais išleistas almanachas „Mūsų sieloj mūsų mintys“.
Klubo nariai nuo pirmųjų įsikūrimo dienų aktyviai dalyvauja Sedos bibliotekos ar bendruomenės organizuojamuose renginiuose, valstybinių švenčių minėjimuose. Dalyvauta Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ knygų pristatymuose, Viekšnių, Papilės, Mažeikių krašto literatų renginiuose, kuriuose  pristatoma ir sediškių kūryba.
„Varduvos“ klubo narių eilėraščiai spausdinti Plungės ir Mažeikių literatų almanachuose, skelbiami interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose.
Klubo narė Irena Želvienė yra Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, tad jos eilėraščiai spausdinami Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos leidžiamose knygose.
Nuo 2010 metų Sedos literatų klubui „Varduva“ vadovauja Benediktas Spirgys.

Klubo nariai mielai dalyvauja ir įvairiose kitose veiklose. Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijai „Menų šaltinis“ siuntė keletą eilėraščių, dalyvavo jų renginiuose Šiauliuose. Literatų klubo narė Edita Kleinauskienė dalyvauja ir Sedos kultūros centro teatro grupės „Vėdelčios“ vaidinimuose, bibliotekoje padeda rengti teminius vakarus ir popietes.

Kontaktai:
Sedos miesto biblioteka, tel. (8 443) 46281
Benediktas Spirgys, tel. 8 610 61348

 

Informacija papildyta 2020-05-20