Periodiniai leidiniai

2022 m. prenumeruojami periodiniai leidiniai Viešojoje bibliotekoje

LAIKRAŠČIAI

1. Lietuvos rytas

2. Mūsų RESPUBLIKA

3. Santarvė (Dovanoja UAB „Santarvės laikraštis”)

4. Vakaro žinios

ŽURNALAI

1. Ar žinai, kad

2. Burda moden

3. Flintas (Vaikų ir jaunimo skyriuje)

4. Iliustruotoji istorija

5. Ji

6. Justė (Vaikų ir jaunimo skyriuje)

7. Ko gydytojai tau nepasako

8. Laimiukas (Vaikų ir jaunimo skyriuje)

9. Legendos

10.  Lututė (Vaikų ir jaunimo skyriuje)

11. Mano namai

12. Miškai

13. Moters savaitė

14. Naminukas (Vaikų ir jaunimo skyriuje)

15. Rankdarbiai plius visažinis

16. Rubinaitis (Vaikų ir jaunimo skyriuje)

17. Sodo spalvos

18. Stilius

19. Tarp knygų

20. Žmonės

 

Dovanoti periodiniai leidiniai

Laikraščiai

1. Bičiulystė

2. XXI amžius

3. Mokslo Lietuva

4. 7 meno dienos

5. Šiaurės Atėnai

6. Tremtinys

 

Žurnalai

1. Akiratis

2. Artuma

3. Ateitis

4. Būdas

5. Durys

6. Kardas

7. Kariūnas

8. Karys

9. Kelionė

10. Kinas

11. Krantai

12. Kultūros barai

13. Literatūra ir menas

14. Mano ūkis

15. Metai

16. Muzikos barai

17. Naujasis židinys

18. Naujoji Romuva

19. Nemunas

20. Nepriklausomybės sąsiuviniai

21. Pašvaistė

22. Santara

23. Savivaldybių žinios

24. Teatro žurnalas

25. Tipu tapu (Vaikų ir jaunimo skyriuje)

26. Vakaro žvaigždelė (Vaikų ir jaunimo skyriuje)

27. Valstybė

28. Varpas

29. Voruta