Teisinė informacija

Teisės aktai      Teisės aktų projektai      Tyrimai ir analizė      Teisės aktų pažeidimai      Teisinio reguliavimo stebėsena

 

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

Lietuvos bibliotekų fondo nuostatai

Bibliotekų fondų apsaugos nuostatai

Pavyzdinės naudojimosi biblioteka taisyklės

Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašas

Bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms”