Mažiausių lietuviškų knygelių ir ekslibrisų paroda

Renginys vyks nuo:
2023 m. rugsėjo 21 d.
iki
2023 m. spalio 20 d.
Renginio laikas:
9.00 - 18.00 val.

Š. m. rugsėjo 21–spalio 20 d. Mažeikių Henriko Nagio viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Lietuviška miniatiūrinė knyga ir ekslibrisas“ iš Jono Nekrašiaus rinkinio. Joje pristatomos 1960-2022 metais Lietuvoje įvairiu laiku išleistos 75 miniatiūrinės knygelės.

Parodoje kartu su mažo formato knygelėmis eksponuojami ir  lietuvių dailininkų sukurti 35 miniatiūriniai ekslibrisai. Tai 1968-2004 metais Pauliaus Arlausko, Alfonso Čepausko, Vytauto Jakšto, Vaidoto Janulio, Savinijaus Katausko, Klemenso Kupriūno, Onos Šimaitytės-Račkauskienės, Viliaus Šliuželio ir kitų autorių sukurti knygos ženklai, skirti Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjams, dailininkams, kolekcininkams, asmeninių bibliotekų savininkams.

Šiai parodai 2022 m. išleistas katalogėlis „Lietuviška miniatiūrinė knyga ir ekslibrisas“ (sudarytojas J. Nekrašius, tiražas 50 egz. Spausdino S. Jokužio spaustuvė Klaipėdoje).

 

 

Kiti renginiai