Knygos „Kelionė vidun“ pristatymas

Renginys vyks:
2023 m. rugsėjo 23 d.
Renginio laikas:
11.00 - 12.30 val.

Knyga „Kelionė vidun. Galutiniai Savirealizacijos žingsniai“ šiemet pirmą kartą išleista lietuvių kalba.

Joje vientisą naratyvą sudaro Sahadža jogos mokytojos Šri Matadaži Nirmala Devi pokalbių ir paskaitų ištraukos, atskleidžiančios esminius gyvenimo ir dvasinės evoliucijos aspektus.
Nepailstamai keliaudama po pasaulį ir kaskart atsistojusi prieš savo klausytojus, Šri Matadži kalbėdavo betarpiškai ir nuoširdžiai, pradėdama namaste (nusilenkimu) ir žodžiais „Lenkiuosi visiems tiesos ieškotojams“. Kiekvienai auditorijai suprantama kalba ji stengdavosi atskleisti introspekcijos, dvasinio augimo, vidinės taikos ir Realizacijos – tikrosios Savasties pažinimo – svarbą.

Atokaus kaimo mokykloje, medikų konferencijoje, Jungtinių Tautų priėmime ar nedidelėje, vakaro tvankumos kupinoje salėje pajuokaudama ir išklausydama Šri Matadži daugybei žmonių padėjo atrasti vidinio augimo kelią. Ji dalinosi šiomis žiniomis neatlygintinai, sakydama, kad už tai, kas gyva, neįmanoma sumokėti. Juk nemokame sėklai, kad ši sudygtų. Šio principo laikosi ir jos mokiniai – Sahadža jogai, visame pasaulyje.

Knyga „Kelionė vidun. Galutiniai Savirealizacijos žingsniai“ skirta visiems, norintiems įžvelgti savyje glūdintį grožį, džiaugsmą ir ramybę. Šri Matadži Nirmala Devi švelniai tarsi vaikams primena, kur turime ieškoti tiesos ir išminties, nepavaldžios laikui, civilizacijai, išsilavinimui, amžiui ar lyčiai. Jos mokymas, pasaulyje žinomas Sahadža jogos vardu, – tai kolektyvinė ir individuali dvasinio
sąmoningumo kelionė, aiškiai žinant kryptį. Metas kelionei vidun?

Knygos pristatymo ypatybės:
Susitikimo metu apie knygą, jos išleidimą lietuvių kalba ir Sahadža jogą pasakoja viena iš vertėjų Agnė Skučaitė-Leonavičienė, pati šį metodą praktikuojanti jau 20 metų.
Atėjusiųjų laukia jaukus, kamerinis, patirčių ir pasakojimų kupinas susitikimas, kurio metu norintieji taip pat galės daugiau sužinoti apie galimybę medituoti individualiai ir kolektyviškai.
Susitikimo trukmė: 1:30 val.

Kiti renginiai