Ekslibrisų paroda

Renginys vyks nuo:
2022 m. balandžio 1 d.
iki
2022 m. gegužės 15 d.
Renginio laikas:
10.00 - 18.00 val.

Nuo balandžio 1 d. iki gegužės 18 d. kviečiame aplankyti Mažeikių viešojoje bibliotekoje eksponuojamą Trakų istorijos muziejaus Tarptautinio ekslibrisų konkurso darbų parodą ir pasigrožėti mažosios grafikos darbais.

Ex Libris. Regina Lituaniae

Trakų bazilika ir joje esantis malonėmis garsėjantis Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, pa­veikslas, glaudžiai susiję su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Vytautu ir Lietuvos valstybingumo istorija, yra neatskiriama Lietuvos dvasinio ir kul­tūrinio gyvenimo dalis. Istoriniam 300 metų paveikslo karūnavimo ju­biliejui paminėti Trakų istorijos muziejus surengė tarptautinį ekslibrisų konkursą „Trakų Dievo Mo­tinos paveikslo karūnavimui – 300 metų. Regina Lituaniae“.

Ekslibrisus istorikai sieja su pačiais se­niausiais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės do­kumentais, valdovų raštais. Antspaudai liudijo ne tik korespondencijos ar dokumento tikrumą, ori­ginalumą, saugumą, neliečiamumą, bet ir savinin­ko luominę priklausomybę bei statusą. Suverenas buvo vaizduojamas sėdintis soste, žemesnio lygio valdovas – raitas ant žirgo, o dar žemesnio ran­go atstovas – kaip stovintis karys. Išradus knygų spausdinimo stakles, atsirado techninės prielaidos masinei knygų gamybai. Tuomet antspaudo prirei­kė kaupiantiems bibliotekų rinkinius ir norintiems sužymėti juose buvusias knygas. Taip pradėti kurti ekslibrisai – maži grafikos darbeliai, skirti klijuoti į knygas ir naudoti knygų nuosavybei žymėti.

Šiandien ekslibrisai yra šiek tiek nutolę nuo savo pradinės paskirties ir nuo kasdienio gyvenimo – juos dažniau galima pamatyti parodose nei knygose.

Į Trakų istorijos muziejaus organizuotą tarptau­tinį ekslibrisų konkursą buvo kviečiami įsitraukti Lietuvos ir užsienio menininkai. Konkurse dalyvavo 99 dailininkai iš 24 šalių, atsiuntę 162 darbus. At­renkant darbus, ypatingas dėmesys skirtas tradici­nių grafikos technikų taikymui ir profesionaliam darbų atlikimui. Pirmosios vietos laimėtoju tapo Motoko Suenaga (Japonija), antroji vieta atiteko Ivo Mosele (Italija), trečioji – Justinai Pakalnytei (Lie­tuva), specialusis prizas skirtas Camillai Casalino (Italija). Konkurso diplomais apdovanoti 21 auto­riaus darbai. Paskatinamaisiais prizais apdovanoti ir nekonkursiniai vaikų Katkos Haringovos ir Mar­tino Matko Blahušiako iš Slovakijos darbai.

Paroda eksponuojama vadovaujantis tarpinstitucinio ir tarptautinio bendradarbiavimo principais. Trakų istorijos muziejus tikisi, kad ši paroda pa­skatins pažinti knygos ženklą kaip nuostabų kolekci­nį mažosios grafikos objektą, jį sukūrusio menininko ir knygos savininko – kūrinio iniciatoriaus – bendra­vimo priemonę; pamatyti jame epochos kultūros ir estetinio skonio atspindžius, įvairių laikotarpių meno stilius ir kryptis, dailininkų individualybę.

Trakų istorijos muziejaus direktorė Alvyga Zmejevskienė

 

Kiti renginiai