Ekslibrisų ir miniatiūrų konkursas

Renginys vyks nuo:
2023 m. balandžio 25 d.
iki
2023 m. spalio 1 d.
Renginio laikas:
# - # val.

Mažeikių Henriko Nagio viešoji biblioteka, 2022 metais paminėjusi įkūrimo 100-metį ir gavusi garbingą kraštiečio poeto vardą, siekdama populiarinti šį vardą, knygą ir bibliotekos istoriją, organizuoja ekslibrisų bei miniatiūrų konkursą „Mažosios grafikos kūriniai Mažeikių viešajai bibliotekai“.

Konkursas vyksta nuo 2023 m. balandžio 25 d. iki spalio 1 d.

Konkurso tikslas – sukuriant originalių mažosios grafikos kūrinių, įprasminti poeto kraštiečio Henriko Nagio vardą, populiarinti knygas, skaitymą ir biblioteką bei knygos ženklo meną.

Konkurso dalyviai – moksleiviai nuo 11 metų amžiaus ir suaugusieji: profesionalūs menininkai ir dailės mylėtojai.

Konkursui teikiami ekslibrisai ir miniatiūros gali būti sukurti tradicinėmis technikomis ar naudojant naujas technologijas, kompiuterinę grafiką.

Darbų siužetų temos:

  • Henrikas Nagys ir jo kūryba.
  • Knyga ir Mažeikių Henriko Nagio viešoji biblioteka.
  • Aleksandras Vaičkus ir bibliotekos įkūrimas 1922 m. spalio 1 d.
  • Bibliotekos pastatas ir interjeras.

Darbus vertins Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos direktoriaus sudaryta ir patvirtinta vertinimo komisija. Konkurso rezultatai bus paskelbti ir darbų paroda surengta 2023 metų spalio–lapkričio mėn.

Sukurtus darbus kartu su Konkurso dalyvio sutikimu dėl asmens duomenų tvarkymo (nuostatų priedas) iki 2023 m. spalio 1 d. siųsti arba atnešti šiuo adresu: Laisvės g. 31, Mažeikių Henriko Nagio viešoji biblioteka, Skaitytojų aptarnavimo skyrius.
Informacija teikiama: tel. (8 443) 44439, (8 443) 25447, el. p. abonementas@mrvb.ltinformacijosskyrius@gmail.com

Konkurso nuostatai

Kviečiame dalyvauti!

Projekto „Henriko Nagio vardas mažosios grafikos ženkluose” rėmėja –
Mažeikių rajono savivaldybė

Projekto partneriai

Mažeikių dailės mokykla
Mažeikių krašto kultūros premijos laureatas, dailės mokytojas metodininkas Aleksandr Novak

Kiti renginiai