Židikuose paminėtos Lietuvių kalbos dienos

Šiemet jau penkeri metai, kai Židikų biblioteka, Šatrijos Raganos memorialinis muziejus, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos ir Mažeikių Pavasario progimnazijos pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojos organizuoja dailyraščio konkursą „Dailus raštas puošia mano kraštą“.

Vasario 28 d. organizatoriai paskelbė dailyraščio rašymo pradžią. Dailyraščius mokiniai parašė mokykloje, ir mokytojų atrinkti darbai buvo paskelbti Židikų bibliotekos Facebook paskyroje. Visi darbai kaupė „patiktukus“.

Kovo 7 d. Židikų bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė ir Šatrijos Raganos memorialinio muziejaus darbuotoja Erika Skeivienė lankėsi Mažeikių Pavasario progimnazijoje ir pakvietė vaikus bei mokytojus į edukacinį užsiėmimą. Demonstruodama skaidres, bibliotekininkė vaikams papasakojo apie lietuvišką raštą, jo atsiradimą, pirmąsias lietuviškas knygas, pirmąją lietuvišką abėcėlę, nosinių  raidžių atsiradimą. Visi turėjo progos iš arčiau apžiūrėti muziejininkės E. Skeivienės atvežtus eksponatus: šimtus metų gulinčius muziejuje lietuviškus maldynus, susipažinti su senosiomis medinėmis kuprinėmis, rašymui skirtomis medinėmis lentelėmis, rašymo priemonėmis – žąsies ir gulbės plunksnomis, rašalui nusausinti skirtu spaustuku, senoviniu popieriumi. Antrokai dalyvavo viktorinoje, laimėjo prizus, skaitė dzūkų, kupiškėnų, žemaičių tarmėmis parašytų kūrinių ištraukas.

Renginio metu apdovanoti ir pagerbti kiekvienos klasės laimėtojai, jiems įteikti padėkos raštai ir prizai.

Kovo 14 d. bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė ir muziejininkė Erika Skeivienė lankėsi Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje. Čia į salę susirinko 1–4 klasių mokiniai.

Susitikimą bibliotekininkė pradėjo J. Marcinkevičiaus eilėraščiu „Gimtoji kalba“ ir pakvietė vaikus pasižvalgyti po tarmių pasaulį. Buvo paminėta, kad šiemet sukanka 370 metų, kai Danielius Kleinas atkreipė dėmesį į skirtingų regionų ar vietovių tarimą. Visus labai sudomino muziejininkės E. Skeivienės atvežti eksponatai: lietuviški maldynai, „kontečkos“ arba bendrine kalba vadinami giesmynai, medinė kuprinė, rašymui skirta medinė lentelė, rašymo priemonės, popierius. Daiktus dalyviai galėjo atsargiai paliesti. Bibliotekininkė pravedė smagią viktoriną. Kiekvienos klasės laimėtojai pagerbti ir apdovanoti, jiems įteikti padėkos raštai ir prizai.

Atsisveikindama bibliotekininkė palinkėjo mylėti, branginti ir puoselėti lietuvių kalbą. Pamokos dalyviai pritarė, jog gimtąją kalbą būtina saugoti, kad galėtume ją perduoti ateinančioms kartoms ir nebūtų gėda prieš savo protėvius, kovojusius už laisvę ir galimybę kalbėti gimtąja kalba.

Vykstant Lietuvių kalbos dienoms bibliotekoje veikė skaitytojų ir lankytojų suneštų knygų skirtukų paroda „Mieliausias knygos skirtukas Lietuvai“.

 

Benita Vaizgėlienė,
Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos
Židikų filialo bibliotekininkė

Kitos naujienos