Vienužio eilės Mažeikiuose skambėjo aukštaičių tarme

Rugsėjo 26-ąją  sukako 180 metų, kai Rokiškio r. Anapolio kaime gimė poetas, kunigas Antanas Vienažindys, kurio paskutinieji gyvenimo metai prabėgo Laižuvoje. Rugsėjo 23-ąją Mažeikių viešojoje bibliotekoje ir Laižuvoje skambėjo Vienažindžio kraštiečio, aktoriaus Algirdo Latėno skaitomi Vienužio posmai, rašytojo Romualdo Granausko pjesės ištraukos apie Laižuvoje klebonavusį poetą.

Pagerbdami lietuvių liaudies dainiaus atminimą, kartu su aktoriumi Algirdu Latėnu ir jo žmona Elvyra Piškinaite aplankėme Laižuvą ir vietas, menančias kunigo ir poeto žingsnius, padėjome gėlių ir uždegėme žvakutę jo amžinojo poilsio vietoje. Kaip dovana laižuviškiams, Kultūros centro salėje nuskambėjo aktoriaus skaitomi aukštaitiški Vienužio posmai.

Literatūros vakare „Tada aš laimingas, kada jums dainuoju…“ Mažeikių viešojoje bibliotekoje buvo demonstruojami prieš gerą dešimtmetį mažeikiškio Gintauto Aleknos ir mūsų mieste kunigavusio Egidijaus Arnašiaus sukurti vaizdo klipai, kuriuose atgijo Vienužio gimtinės prie Sartų ežero ir Laižuvos bažnyčios šventoriaus vaizdai. Airijos lietuvių katalikų sielovados kunigas Egidijus Arnašius, iš Dublino sveikindamas mažeikiškius A. Vienažindžio 180-ųjų gimimo metinių proga, sakė, kad yra didelė kultūrinė laimė, kad poeto palaikai ilsisi Mažeikių krašto žemėje, Laižuvos parapijoje, kurioje jis pastatė nuostabią, didingą bažnyčią, bet, deja, jai nebuvo lemta laiko tėkmėje išlikti. Tačiau kunigo nuveikti darbai ir jo poezija išlieka mūsų sielose ir širdyse.

Lituanistė Laima Skabickienė kalbėjo, kuo svarbus Vienužis mūsų kraštui, priminė svarbiausius jo gyvenimo faktus ir kokį jį prisimena laižuviškiai. Apie margą atminimo pynę lietuvių liaudies dainiui, besidriekiančią nuo Aukštaitijos iki Žemaitijos, visur, kur vingiavo po Lietuvą kunigo ir poeto keliai, pristatydama parengtą parodą pasakojo Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliografė Janina Dambrauskaitė.

Antroje renginio dalyje klausėmės aktoriaus Algirdo Latėno skaitomų kraštiečio rašytojo Romualdo Granausko pjesės „Rožės pražydėjimas tamsoj“ ištraukų apie A. Vienažindžio gyvenimą. Įspūdingai skambėjo aukštaičių tarme skaitomos Vienužio eilės.

Projektą „Antanas Vienažindys: „Tada aš laimingas, kada jums dainuoju“ rėmė Mažeikių rajono savivaldybė. Projekto partneris – Mažeikių rajono Laižuvos kultūros centras, poetui skirtus renginius organizavęs Laižuvoje rugsėjo 25 ir 26 dienomis.

Dangira Undžienė, projekto koordinatorė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarmavimo skyriaus vedėja

Nuotraukos Janinos Dambrauskaitės, D. Undžienės

Kitos naujienos