Vakaro svečiai D. Svobonas, V. Paplauskienė, M. Gedvilaitė

Vakaras Henriko Nagio ir Liūnės Sutemos atminimui

Mažeikių viešoji biblioteka, 2023 metus pradėjusi jau su nauju Henriko Nagio vardu, pirmąjį renginį, vykusį sausio 25 d., skyrė šio kraštiečio ir prieš dešimt metų sausio 17 d. mirusios jo sesers Zinaidos Nagytės-Katiliškienės (Liūnės Sutemos) atminimui.

Vakarą  „Henrikas Nagys: atiduodamas save, save atrasi…“ pradėjusi Viešosios bibliotekos direktorė Alina Bernotienė dėkojo Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Rūtai Končiutei-Mačiulienei, daug padėjusiai, kad 2022 metų pabaigoje Mažeikių viešajai bibliotekai būtų suteiktas Henriko Nagio vardas. Maironio lietuvių  literatūros muziejaus darbuotoja hum. m. dr. Virginija Paplauskienė, neseniai grįžusi iš Kanados, kur rinko medžiagą apie Henriką Nagį, perskaitė Garbės generalinio konsulo Kanadoje (Kvebeko provincijoje) Arūno Staškevičiaus sveikinimo laišką Mažeikių viešajai bibliotekai, pavadintai garbingu poeto vardu.

Iš ekrano sveikinimo žodžius mažeikiškiams ir Viešajai bibliotekai skyrė Kanados lietuvių bendruomenės Toronto apylinkės valdybos nariai. Trijų skirtingų kartų atstovai pasidalino mintimis apie poetą Henriką Nagį, šiame krašte praleidusį didžiąją savo gyvenimo dalį. Toronto lietuvių bendruomenės pirmininkas Darius Sonda pasakojo apie iškilmingą H. Nagio 100-mečio minėjimą Toronte, jis kvietė vėl atnaujinti ryšį su poetu ir jo kūryba, pajusti jo meilės Tėvynei ugnies kibirkštėlę ir perduoti šią meilę kitiems, nes juk „tik atiduodamas save kitiems, save atrasi…“. Vyresniosios kartos atstovei Irenai Ross H. Nagys buvo mylimas mokytojas ir dėstytojas, įsiminė jo skambus, išraiškingas balsas, patraukli išvaizda ir laisvai išsakomos mintys. Poetės Julijos Švabaitės dukra Aušra Gylytė-Karkienė, prisimindama prieš keletą metų savo trumpą apsilankymą Mažeikiuose, sakė, kad jos mama ir Liūnė Sutema tolimojoje Čikagoje buvo kaimynės ir artimos draugės, o Henrikas, dažnai lankydavęs seserį, irgi tapo jos šeimos dalimi. Ji palinkėjo Mažeikių viešajai bibliotekai dalintis bendruomenėje kraštiečių poetų žodžio šviesa ir juos prisiminti.

Dr. Virginija Paplauskienė, išsamiai tyrinėjusi šių dviejų asmenybių gyvenimą ir kūrybą, savo pranešime „Henrikas Nagys ir Liūnė Sutema: mūsų miesteliai“ akcentavo vietoves, kuriose teko gyventi Nagių šeimai Lietuvoje, nuolat kraustantis iš vienos vietos į kitą, sunkius emigracijos kelius. Tačiau jiems abiem Žemaitijos pakraštys, kuriame prabėgo vaikystės metai, visą gyvenimą buvo pats mieliausias. Ekrane keičiantis Nagių šeimos nuotraukoms, pranešėja aptarė svarbiausius brolio ir sesers gyvenimo momentus, jų kūrybos bruožus, panašumus ir skirtumus. V. Paplauskienė padovanojo Mažeikių viešajai bibliotekai pluoštą nuotraukų, kuriose – Henriko Nagio ir jo sesers Liūnės Sutemos gyvenimo akimirkos.

Antroje renginio dalyje „Sakalų valanda“ kraštiečių poetų eilės suskambėjo Kauno dramos teatro aktorių Dainiaus Svobono ir Martynos Gedvilaitės balsais. Išraiškingai D. Svobono skaitomi H. Nagio eilėraščių žodžiai palietė kiekvieno klausytojo širdį, iki ašarų jaudino M. Gedvilaitės išdainuoti skaudūs Liūnės Sutemos poezijos posmai.

Už pagalbą organizuojant šį atminimo vakarą, už dovanotas nuotraukas, knygas ir kitus leidinius, parsivežtus iš Kanados, nuoširdžiai dėkojame dr. Virginijai Paplauskienei. Kviečiame aplankyti Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus skaityklose parengtas parodas „Niekas negrįžta, bet liko viskas: žodžiai, žingsniai, veidai..“ (Henrikas Nagys) ir „Tebūnie – esminis poetės Liūnės Sutemos gyvenimo ir kūrybos akcentas“.

Dangira Undžienė,
Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nuotraukos Janinos Dambrauskaitės ir Algirdo Vilko

Vaizdo įrašai

Kitos naujienos