Edukacinė išvyka „Knygnešių pėdomis“

Ukrinuose paminėta Knygnešio diena

2023 m. kovo 16 d. Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos Ukrinų filiale buvo paminėta Knygnešio diena. Į edukacinę išvyką „Knygnešių pėdomis“ susirinko Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos trečios klasės mokiniai ir jų mokytoja Sonata.

Susitikimas prasidėjo bibliotekininkės pasakojimu apie spaudos draudimo laikotarpį: kaip vaikai mokykloje negalėjo mokytis, kalbėti, skaityti lietuviškai, koks sunkus buvo lietuviškos knygos kelias. Vaikai dalijosi žiniomis, diskutavo apie sunkų to meto žmonių gyvenimą, apie pavojus, kurie knygnešių tykodavo kiekviename žingsnyje, ir kiek jiems reikėjo turėti sumanumo ir išradingumo slepiant uždraustas knygas. Austėja paskaitė tekstą, užrašytą kirilica.

Susiruošėme į kelionę tais pačiais takais, kuriais prieš daug metų ėjo knygnešys Antanas Mumgaudis, į Pocaičių kaimą, esantį šalia Ukrinų. Keliaujant kiekvienas paeiliui nešė lagaminus, kuriuose paslėptos knygos ir kaip tikri knygnešiai nuolat stebėjo aplinką pro žiūronus, ar nesimato žandarų. Lagaminai sunkūs, kelionė ilga, todėl vaikai nutarė pailsėti. Sustoję gražioje pušų proskynoje, pradėjo rinkti šakas laužui ir sušilti. O kol vieni kūreno laužą, kiti knygnešiai pastebėjo ateinančius žandarus. Visi suskubo slėpti knygas: kas slėpė po rūbais, kas po šakelėmis. Žandarai buvo apdairūs, nors rado ir ne visas knygas, bet  vis tiek labai supyko ir surišo knygnešius. Nežinia, kaip viskas būtų pasibaigę, tačiau kepamų dešrelių ir arbatos kvapas apmalšino visų pyktį ir nesutarimai buvo pamiršti. Nors ir sunkus, bet pilnas gerų emocijų ir įspūdžių buvo nueitas knygnešio kelias.

Vakarop į biblioteką atėjo „Gelbėkit vaikus“ Mažeikių padalinio Ukrinų vaikų dienos centro vaikai su globėja Jūrate. Pakalbėję apie Knygnešio dieną, kraštiečius knygnešius ir jų pasiaukojamą veiklą saugant lietuvišką žodį, atidavė pagarbą uždegdami žvakutes ant knygnešio Antano Mumgaudžio ir knygnešių rėmėjo Severino Semenavičiaus kapų.

 

Valda Muravjovienė,
Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos Ukrinų filialo bibliotekininkė

Nuotraukos Ingridos ir Sonatos

Kitos naujienos