TBA – naudinga paslauga!

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – tai bibliotekų bendradarbiavimo forma, kai viena biblioteka skolina dokumentus arba pateikia straipsnių kopijas kitai bibliotekai.

☼ Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka TBA paslaugas teikia turintiems galiojantį LIBIS skaitytojo pažymėjimą.

☼ Neradę reikalingo leidinio mūsų bibliotekos fonduose, galite užsisakyti jį iš kitų Lietuvos bibliotekų. Mažeikių viešoji biblioteka yra sudariusi TBA sutartis su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka ir Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, todėl prireikus studijoms, darbui ar pomėgiams reikalingos informacijos siūlome naudotis ne vien mūsų bibliotekos sukauptais ištekliais.

☼ Leidinių ar straipsnių kopijų užsakymai priimami Skaitytojų aptarnavimo skyriuje, tel. (8 443) 25948, el. p. abonementas@mrvb.lt. Informacija apie TBA užsakymo įvykdymą pranešama telefonu arba el. paštu.

☼ Leidiniai skolinami iki 30 dienų. Naudojimosi terminą nustato juos atsiuntusi biblioteka. Vieninteliai egzemplioriai, reti ir vertingi spaudiniai, periodiniai leidiniai gali būti nesiunčiami. Praradus ar sugadinus dokumentą, atsiskaitoma pagal jį skolinusios bibliotekos reikalavimus.

TBA – naudinga paslauga!

Kitos naujienos