Su Henriko Nagio vardu

Naujuosius 2023-iuosius metus Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka pradeda su nauju vardu: Mažeikių Henriko Nagio viešoji biblioteka.

2022 m. lapkričio 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas Nr. T1-316 „Dėl Henriko Nagio vardo suteikimo Mažeikių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai ir Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“. 2022 m. gruodžio 29 d. Mažeikių Henriko Nagio viešoji biblioteka įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Sausio 25-ąją Viešojoje bibliotekoje – pirmasis renginys kraštiečių poetų Henriko Nagio ir Liūnės Sutemos atminimui. Jame dalyvaus šių asmenybių gyvenimo ir veiklos tyrinėtoja Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotoja dr. Virginija Paplauskienė, H. Nagio ir Liūnės Sutemos eiles skaitys Kauno dramos teatro aktoriai Dainius Svobonas ir Martyna Gedvilaitė.

 

Henrikas Nagys – poetas, pedagogas, literatūros ir meno kritikas, publicistas, žurnalistas, vertėjas, filologijos mokslų daktaras. Gimė 1920 m. spalio 12 d. Mažeikiuose, netoli geležinkelio stoties esančiame mediniame name, Augustino ir Antaninos Nagių šeimoje. Mokėsi Mažeikių pradžios mokykloje. Tėvas Augustinas Nagys buvo geležinkelietis, o geležinkelių žinyboje buvo įprasta darbuotojus dažnai kilnoti iš vienos stoties į kitą, todėl šeimai teko gyventi daugelyje vietovių. H. Nagys gimnaziją lankė Radviliškyje, Kaune, Skuode, Pagėgiuose, Kėdainiuose. 1940 m. studijavo architektūrą, o 1941-1943 m. lituanistiką ir germanistiką VDU Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1949 m. iš Vokietijos persikėlė į JAV, vėliau – į Kanadą. Mirė 1996 m. rugpjūčio 3 d. Monrealyje. 1997 m. jo palaikai buvo palaidoti Vilniuje.

 Išleido poezijos rinkinius: „Eilėraščiai” (1946 m.), „Lapkričio naktys” (1947 m.), „Saulės laikrodžiai” (1952 m.), „Mėlynas sniegas” (1960 m.), „Broliai balti aitvarai” (1969 m.), „Prisijaukinsiu sakalą” (1978 m.), „Grįžulas” (1990 m.), „Sakalų valanda” (1996 m.).

Mažeikių senamiestyje, prie geležinkelio, tebestovi medinis vienaukštis namas (Stoties g. 16), kuriame gimė Henrikas Nagys ir Zinaida Nagytė-Katiliškienė (Liūnė Sutema). Prie namo sienos 2005-12-21 buvo atidengta memorialinė lenta, kurioje įrašyta: „Šiame name gimė poetas Henrikas Nagys (1920) ir jo sesuo poetė Liūnė Sutema (1927)”.

Daugiau informacijos apie Henriką Nagį: https://www.mrvb.lt/lankytinos-vietos/memorialine-lenta-iseivijos-poetams-henrikui-nagiui-ir-liunei-sutemai-atminti/

Kitos naujienos