Konferencijos Charting the Future of Libraries dalyviai

Stažuotė Portugalijoje

2024 m. balandžio 8–12 dienomis Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos Ukrinų bibliotekos bibliotekininkė Valda Muravjovienė dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Kultūros sektoriaus bendrųjų, vadybinių ir profesinių kompetencijų tobulinimas“ profesinėje stažuotėje Lisabonoje (Portugalija). Šiaulių regiono bibliotekų darbuotojos vyko į 32-ąją EBLIDA (nepriklausomos Europos bibliotekų, informacijos ir dokumentacijos asociacijų bei institucijų skėtinės asociacijos) konferenciją „Braižant bibliotekų ateitį“ („Charting the future of libraries“). Konferencijoje pranešimus apie dabartinę bibliotekų padėtį, tendencijas, įtaką visuomenei, pagrindinį dėmesį kreipiant į vis modernėjančias technologijas ir bendruomenės įgalinimą bibliotekų veiklose skaitė bibliotekų atstovai iš Airijos, Bulgarijos, Portugalijos ir kitų šalių. Didelis dėmesys buvo kreipiamas socialinės nelygybės mažinimui, pilietiškumo stiprinimui, socialinių tinklų įtakai visuomenės formavimui, bibliotekų finansavimo problemoms bei bendradarbiavimui ir partnerių paieškai.

Pasak pranešėjų, didžiausi iššūkiai šių dienų bibliotekininkams yra menkas bibliotekų finansavimas, trūkstamas formalus išsilavinimas bei įgūdžiai, kurie reikalingi naujoms užduotims atlikti. Kartu buvo pastebėtos ir bibliotekų galimybės bei teigiamos tendencijos – jaunimas vis labiau domisi galimybėmis susirasti socialiai aktualų ir prasmingą darbą, siekia priimti iššūkius ir tobulėti profesinėje srityje, turi įvairaus išsilavinimo ir darbo patirties.

Konferencijos metu vyko plenarinės sesijos. Viena jų – „Bibliotekininkų įgūdžiai: universalūs ir specifiniai“. Šiame interaktyviame seminare, pasitelkiant „tendencijų žemėlapį“, buvo siekiama suderinti esamas bibliotekų paslaugas ir bibliotekininkų įgūdžius su ateities poreikiais. Antroji – „Dirbtinis intelektas: stipriosios pusės ir galimybės bibliotekoms, bibliotekininkams ir vartotojams“. Dirbtuvėse buvo nagrinėjamas dirbtinio intelekto potencialas bibliotekose. Kaip dirbtinis intelektas gali pagerinti paieškos funkcijas, personalizuoti rekomendacijas, integruoti naujas technologijas ir skaitmenines paslaugas. Buvo iškelti ir susirūpinimą keliantys klausimai dėl duomenų privatumo, algoritmų šališkumo, bibliotekos darbuotojų apmokymas.

Konferencijoje taip pat buvo pristatytos ES iniciatyvos ir programos, padedančios bibliotekoms plėtotis. Buvo dalintasi gerąja Europos bibliotekų patirtimi, jau įvykdytais projektais, susijusiais su gyventojų skaitmeninio raštingumo skatinimu, suaugusiųjų neformaliuoju švietimu. Pristatytos Erasmus+ projektų galimybės bibliotekoms; EODOPEN – projektas, vienijantis 15 Europos bibliotekų ir skirtas retų  XX–XXI a. dokumentų bei literatūros kūrinių skaitmenizavimui.

Stažuotės Lisabonoje metu buvo aplankytos dvi miesto bibliotekos: De Marvila biblioteka, kuri didelį dėmesį skiria socialinei integracijai, vietos bendruomenės įtraukimui į bibliotekos veiklas. Antroji – Vila Franca de Xira viešoji biblioteka – moderni, nauja biblioteka, aktyviai besirūpinanti socialiniais klausimais, atskirties mažinimu bei jaunimo įveiklinimu.

Stažuotės metu netrūko aktyvios ir naudingos veiklos, pasidalinta gerąja patirtimi, užmegztos naujos pažintys.

Valda Muravjovienė,
Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos Ukrinų bibliotekininkė

Kitos naujienos