Popietė „Atmintim prisilieskim prie tremties istorijos“ Urvikių bibliotekoje

2021 m. birželio 12 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Urvikių filiale vyko popietė „Atmintim prisilieskim prie tremties istorijos“, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti.

Bibliotekininkė B. Jonušienė priminė istorinius faktus, kiek buvo ištremta žmonių, kokius darbus, kokiomis sąlygomis tremtiniai buvo verčiami dirbti. Skaitėme tremtinio, dabar jau anapilin išėjusio, Kazimiero Mikužio prisiminimus „Apie tremtį, meilę ir ilgą gyvenimą“. 1945 m. Kazimieras buvo ištremtas į Sibirą ir ten praleido 9,5 metų. 1954 m. grįžo į Lietuvą ir iki pat mirties gyveno Urvikių kaime. Prisiminimai parašyti 2003–2004 metais.

 

Bronislava Jonušienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Urvikių filialo bibliotekininkė

Kitos naujienos