Paroda „Antano Vienažindžio atminimo marga pynė“

Antanas Vienažindys (Vienužis) literatūrologų įvardijamas kaip ryškiausias liaudiškojo romantizmo atstovas, vienas pirmųjų lietuvių lyrikų, išgarsėjęs eilėraščiais, kurie primena liaudies dainas. Jo kūryba nėra gausi. Gyvendamas ir dirbdamas Laižuvoje surašė 26 eilėraščius, daugiau ar mažiau tekstus patvarkydamas bei paredaguodamas. Mažo formato ranka rašyta knygelė pavadinta „Dainos lietuvininko Žemaičiuose. Parašė Vienužis, Pakuršėj prisigūžęs“. Autentiškas palikimas buvo išspausdintas JAV 1894 m. po poeto mirties. Kūrinių parašymo datos nenurodytos, bet visi eiliuoti tekstai paties autoriaus buvo sunumeruoti.

Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skaitykloje eksponuojama paroda „Antano Vienažindžio atminimo marga pynė“, skirta kunigo ir poeto 180-osioms gimimo metinėms. Panaudotos bibliotekos fonduose esančios knygos, pateikiama glausta informacija apie nuotraukose užfiksuotus vaizdus ar eksponatus. Nuo Aukštaitijos iki Žemaitijos besidriekianti atminimo pynė išties marga: tai poeto portretai, dvipusis bronzinis medalis, Antano Vienažindžio vaikystę senelio sodyboje primenantis paveikslas, informacinis stendas gimtinėje, sodyba ir muziejus, stogastulpiai Gipėnuose, bareljefas Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos kiemelyje, beržynėlis ir memorialinė lenta, paminklinis akmuo ir stogastulpis Krinčine, poetą menanti liepa ir akmuo, buvusios bažnyčios šventorius ir varpinė, kryžius ir ekspozicija muziejėlyje, kapavietė Laižuvoje, skulptūra Mažeikių parke. Parodoje panaudotos nuotraukos kelių autentiškų eksponatų, esančių Maironio lietuvių literatūros muziejuje.

Laižuvoje 2021 m. vasaros pabaigoje buvusios didingos bažnyčios šventoriuje sutvarkyta senoji varpinė, į kurią perkelti du varpai. Jų skambesys tarsi dovana kunigui ir poetui Antanui Vienažindžiui, rugsėjo 26-ąją minint 180-ąsias gimimo metines.

 

Janina Dambrauskaitė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliografė

Kitos naujienos