PARODA „ALEKSANDRAS VAIČKUS – PIRMASIS MAŽEIKIŲ BIBLIOTEKOS VEDĖJAS“

Mažeikių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai 2022 metais reikšmingi du istoriniai faktai: įstaigos įkūrimo šimtmetis ir pirmojo jos vedėjo Aleksandro Vaičkaus 130-osios gimimo metinės. Deja, informacija apie minimą asmenį nėra gausi.

Mažeikių valsčiaus Reivyčių kaime gyvenusių Adomo ir Paulinos (Gedvilaitės) Vaičkų šeimoje 1892 m. gegužės 3 d. gimė sūnus. Aleksandro vardu pakrikštytas Leckavos bažnyčioje. Duomenų apie mokymąsi nerasta. Iš 1963 m. pabaigoje bibliotekai atsiųsto laiško pastebima, jog buvo raštingas, gebėjo sklandžiai reikšti mintis, prisimindamas laikotarpį, kai dirbo Mažeikiuose.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą išsikėlė į Kauną, dirbo knygyne. Į gimtinę sugrįžo 1922 m. pradžioje ir vasario 27 d. susituokė su Jozefa Taujenaite. Lietuvos Respublikos Švietimo ministerio įsakymu 1922 m. spalio d. buvo paskirtas Centralinio valstybinio knygyno Mažeikių skyriaus vedėju. Patalpas to meto bibliotekai ir skaityklai Didžiojoje gatvėje (dabar Laisvės g. 38) veltui skyrė Šiaulių srities Valstybės bendrovių sąjunga, o Mažeikių apskrities savivaldybė apmokėdavo išlaidas kurui ir šviesai. Per pirmuosius tris mėnesius apsilankė 53 skaitytojai, buvo tik 193 leidiniai. Lėšų naujiems spaudiniams skirdavo Švietimo ministerija, bet jos buvo nepaprastai menkos. Aleksandro Vaičkaus rūpesčiu buvo nupirktos 92 enciklopedinio pobūdžio knygos, kurios išliko ir saugomos Viešosios bibliotekos saugykloje. Mažeikiuose dirbo iki 1930 m. lapkričio 1 d. Po to išvyko į Kauną. Mirė 1963 m. gruodžio 10 d. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skaitykloje eksponuojamoje parodoje „Aleksandras Vaičkus – pirmasis Mažeikių bibliotekos vedėjas“ panaudotos senos nuotraukos iš Žemaičių vyskupystės muziejaus bei Mažeikių muziejaus fondų, 1922 m. laikraščiuose „Sietynas“ ir „Lietuvos žinios“ publikuotos žinutės, išlikusios knygos su Mažeikių centralinio valstybės knygyno antspaudu, ataskaitose pateikta statistinė informacija, bibliotekai rašyto laiško originalas.

 

Janina Dambrauskaitė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliografė

Kitos naujienos