Palnosų bibliotekoje vyko teminis vakaras „Gyvenimas vaizduos pasikartos …“

Po gan ilgo laiko palnosiškiai vėl turėjo progą susiburti. Nemažas būrys liepos 6 d. sutartinai giedojo Lietuvos himną. O štai liepos 8 d. aktyviausi kaimo gyventojai rinkosi į biblioteką, kur vyko Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti skirtas teminis vakaras „Gyvenimas vaizduos pasikartos …“

Apie poeto gyvenimą, ryšius su artimaisiais, mokslo pasiekimus, kūrybą, gyvenimo prasmės apmąstymus ir ieškojimus, tragiškąją jo paties ir šeimos lemtį skaitė šių eilučių autorė, bibliotekininkė Virginija Momgaudienė. Vietinės skaitovės Roma Mačiuvienė, Virginija Trakšelienė, Danutė Baranauskienė, Birutė Marčiauskienė paskaitė po keletą poeto eilėraščių, sonetų. Intarpuose klausytojus labai maloniai nuteikė dainuojamosios poezijos autorės ir atlikėjos iš Mažeikių Vilhelminos Imbrienės tai progai parinktos atliekamos jausmingos dainos, jai pačiai pritariant gitara.

Palnosiškė Regina Šiurkuvienė, nuo jaunystės mėgstanti poeto Vytauto Mačernio eiles, papasakojo, jog jos dėdė Petras Patlaba, kuris  1934 metais buvo įšventintas į kunigus, o 1937-aisiais buvo paskirtas Telšių vyskupo Valančiaus  gimnazijos  ir dviejų Amatų mokyklų kapelionu, vienu metu buvo ir būsimojo poeto globėjas. Vytautas, besimokydamas Telšių gimnazijoje, buvo labai užimtas: rimtai mokėsi, vadovavo gimnazijos literatams ir ateitininkams. Jo veiklai įtakos turėjo dvasiniai vadovai, kurių vienas ir buvo kapelionas Petras Patlaba, su kuriuo kalbėdavosi apie kūrybą, gyvenimo prasmę. Artimai bendraudamas, Vytautas pasiskųsdavo, kad gyventi sunku, o kapelionas rasdavo būdų, kaip palengvinti jo buitį. Regina Šiurkuvienė mena, kad dėdė yra pasakojęs jos šeimai apie Vytautą Mačernį. Gal tai ir turėjo įtakos, kad ji pati pamėgo Mačernio poeziją, turi nusirašiusi ne vieną jo eilėraštį. Be to, ir pati kuria eiles.

Renginys neprailgo, nes žiūrovai turėjo progos paklausyti gražių ir jausmingų eilių,  nuotaikingų dainų.

 

Virginija Momgaudienė,

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Palnosų filialo bibliotekininkė

Kitos naujienos