E. Augutavičiaus Mažeikių viešajai bibliotekai perduota knyga

Padėka

Lietuvos Respublikos Švietimo ministro 1937 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 8 Laižuvoje 1937 m. kovo 15 d. buvo įsteigta ketvirtos eilės viešoji valstybinė biblioteka. Antpausdas knygoje, kurią Egidijus Augutavičius iš Kėdainių perdavė Mažeikių viešajai bibliotekai, liudija, kad knyga priklausė Laižuvos viešajai valstybinei bibliotekai. Tai Dotnuvos žemės ūkio technikumo almanachas „Dotnuva. 1919–1927“, išleistas 1937 m. Kaune.
Dėkojame gerb. Egidijui Augutavičiui už geranoriškumą.

Kitos naujienos