Lietuvos dainų šventė: 100 metų istorijos

2024 m. birželio 29–liepos 6 dienomis Lietuvoje aidės šimtmetį mininti Dainų šventė. 2003 m. UNESCO Dainų šventės tradiciją įtraukė į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Šis kultūrinis fenomenas ne tik kelia pasididžiavimą lietuviams, bet ir savo unikalumu žavi visą pasaulį.

Lietuvos dainų šventės 100-mečiui paminėti 2024 m. birželio 3–30 d. Mažeikų Henriko Nagio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje eksponuojama Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojų parengta kilnojamoji paroda, kurioje eksponuojamos ne tik knygos, bet ir nuotraukos, vinilinės plokštelės, garso įrašai, periodiniai leidiniai.

Pirmoji Lietuvos dainų šventė, kuri vadinosi Dainos diena, įvyko Kaune 1924 metais rugpjūčio 23–25 dienomis. Parodoje eksponuojamame leidinyje „Pirmoji Dainos diena“, išleistame 1924 m., pateikta visa renginio programa, muzikos komisijos narių, kompozitorių, vyriausiųjų dirigentų nuotraukos. 1924 m. Kaune išleistuose muzikos reikalams skirtuose mėnesinio laikraščio „Muzikos menas“ numeriuose galima rasti įdomios informacijos apie pirmąją dainų šventę.

Parodoje pristatomi leidiniai apie chorų dirigentus ir kompozitorius Juozą Gruodį, Stasį Šimkų, Juozą Naujalį ir mūsų kraštietį Konradą Kavecką, apie 1955, 1960, 1965, 1970, 1980, 1990, 1994, 1998 metais vykusias Respublikines dainų šventes, Vytauto Jakelaičio, Regimanto Gudelio knygos „Lietuvių dainų šventės“, „Nuo Dainų dienos iki tautos šventės“, 1975, 1980, 1985, 1991 metų dainų švenčių įrašai vinilinėse plokštelėse, įvairių metų švenčių programos.

Verta pavartyti leidinius, pasakojančius apie lietuvių dainų šventes išeivijoje: apie JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventes (Čikaga, 1968, 1971, 1983 m.), Dainų šventę Toronte 1978 m.

Parodą papildo eksponuojamos nuotraukos: Dainų šventė Kaune 1924 m.,  pirmosios Lietuvos dainų šventės Dainų dienos žiūrovai (Kaunas, 1924 m.), pirmosios dainų šventės vyresnieji dirigentai: Juozas Naujalis, Julius Štarka, Stasys Šimkus, Dainų dienos chorų dirigentams paruošti kursų klausytojai ir dėstytojai.

Pastarųjų metų dainų švenčių repertuarą atskleidžia chorinės ir liaudies muzikos instrumentų įrašai kompaktinėse plokštelėse.

Kviečiame aplankyti parodą ir susipažinti su leidiniais, nuotraukomis, vinilinėmis plokštelėmis, garso įrašais. Tai išskirtiniai dokumentai, pristatantys jau šimtą metų mūsų tautą telkiančią tradiciją. Dėkojame Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojams, iš Meno ir muzikos skyriaus fondų surinkusiems vertingus leidinius, vaizdinius ir garsinius dokumentus, pasakojančius Dainų šventės istoriją, su kuria turi galimybę susipažinti ir mažeikiškiai.

Paroda Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje bus eksponuojama iki birželio 30 d.

 

Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus informacija

Kitos naujienos