Laisvės gynėjų dienai

Metų pradžia paženklinta svarbiomis Lietuvos istorijai Sausio 13-osios ir Vasario 16-osios datomis.

Šiemet sukanka trisdešimt dveji metai nuo tragiškų Sausio 13-osios dienos įvykių. Kiekvieną kartą tai proga susimąstyti, prisiminti istorinius įvykius ir pabandyti suprasti tai, ko mus moko praeitis.

Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos antrojo aukšto parodų vitrinose šioms datoms prisiminti paruošta spaudinių bei kraštiečių literatų eilėraščių paroda „Laisvės kovų atmintis“.

Parodoje eksponuojama daugiau kaip 40 bibliotekos fonduose esančių knygų, fotoalbumų, įvairių spaudinių, kuriuose – istoriniai Vasario 16-osios ir Sausio 13-osios įvykiai, liudytojų atsiminimai, fotografų užfiksuotos įsimintinos akimirkos. Paroda papildyta tautine atributika, muzikos ir dokumentinių filmų įrašais kompaktinėse plokštelėse: „Mūsų Laisvė. Dainos Lietuvai“, „Laisvės kovų istorija su Nijole Sadūnaite“, „Tėvynė – tai ta vieta žemėje, už kurią esi atsakingas“.

Dvasios stiprybės ir nenugalimo ryžto kupini tą lemtingą Sausio 13-osios naktį beginkliai žmonės stojo prieš sovietų agresoriaus tankus ir automatus, todėl būtina nepamiršti tų, kurie už laisvę paaukojo savo gyvybes. Daugelis jų buvo jauni, jėgų gyventi ir kovoti kupini žmonės. Tą naktį žuvo 14 Lietuvos laisvės gynėjų, šimtai jų buvo sužeisti. Poetė Sofija Šviesaitė eilėraštyje „1991-ųjų sausio 13 diena“ kiekvienam žuvusiajam skyrė itin jautrius posmus. Dramatiški įvykiai Vilniuje palietė kiekvieną Lietuvos žmogų, tarp jų ir mažeikiškius literatus, kurie poetiniu žodžiu išsakė savo jausmus, išgyvenimus ir viltį dėl Lietuvos laisvės. Šioje parodoje publikuojami Vilhelminos Imbrienės, Sofijos Šviesaitės, Leono Mitkaus, Antaninos Šližienės, Romanos Prialgauskaitės-Jablonskienės, Aldonos Ivaškevičiūtės-Blažienės, Elenos Mataitytės-Paulauskienės eilėraščiai iš jų autorinių knygų bei poezijos rinktinių.

Kasmet Sausio 13-oji mums primena iškovotą Lietuvos laisvę ir jos didvyrius – Laisvės gynėjus ir stiprina tikėjimą Lietuvos ateitimi.

Paroda veiks iki 2023 m. vasario 20 d.

 

Dalia Alseikienė,
Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliografė

Kitos naujienos