Kviečiame į knygų pristatymą

2021 m. rugsėjo 9 d., ketvirtadienį, 17.00 val. Mažeikių viešojoje bibliotekoje poetas, eseistas, prozininkas,  humanitarinių mokslų daktaras Dainius Sobeckis pristatys naujausią savo kūrybą: esė rinkinį „Tikiu vadinasi bijau“ ir monografiją „Leonardo Andriekaus gyvenimas ir kūryba: asmenybės universalėjimas“. Renginyje kartu su autoriumi dalyvaus abiejų knygų redaktorius, poetas, filologas Danielius Milašauskas.

Esė rinkinyje  „Tikiu vadinasi bijau“ sudėti esė straipsniai, kurie buvo parašyti nuo 2011 iki 2021 metų. Dalis jų publikuota Lietuvos kultūrinėje spaudoje. Rinkinyje nagrinėjamos esaties, fantastikos, mitologijos, pasakų, teologijos, religijos bei kt. temos, kurios persipina su filosofijos ir krikščioniškosios dogmatikos idėjomis. Autorius teikia savo įžvalgas ir teiginius, neigdamas pasenusias, sustabarėjusias dogmas. Jam būdingas visa pervertinantis bei skepticistinis požiūris.

Monografija „Leonardo Andriekaus gyvenimas ir kūryba: asmenybės universalėjimas“ – tai knyga apie iškilų lietuvių išeivijos poetą, vienuolį ir kunigą pranciškoną, laikraščio „Šv. Pranciškaus varpelis“ redaktorių, Šv. Antano gimnazijos Kennebunkporte rektorių, Lietuvių rašytojų draugijos pirmininką, kultūros žurnalo „Aidai“ vyr. redaktorių, Bruklino Adomo Galdiko dailės galerijos direktorių, žymų visuomenės veikėją ir meno puoselėtoją Leonardą Andriekų (1914–2003), kurio gyvenimas yra susijęs ir su mūsų kraštu. Kurį laiką poetas mokėsi Sedos vidurinėje mokykloje (progimnazijoje). Išeivijoje išleido poezijos rinkinius „Atviros marios” (1955), „Saulė kryžiuose” (1960), „Naktigonė” (1963), „Po Dievo antspaudais” (1969), „Už vasaros vartų” (1976), „Atmink mane, Rūpintojėli” (1985), „Balsai iš anapus” (1988), „Ko liūdi, mano siela” (1991). Kelios poeto kūrybos rinktinės užsienyje buvo išleistos ir anglų kalba. Lietuvoje 1991 metais išleista eilėraščių rinktinė „Pasilikau tik dangų mėlyną”.

Apie autorių

Dainius Sobeckis gimė Klaipėdoje. Klaipėdos universitete įgijo teologijos bakalauro ir religijos mokslų magistro laipsnius. 2013 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė daktaro disertaciją. Rašytojas yra literatūrinių konkursų Lietuvos universitetuose dalyvis ir laureatas. Jo kūryba publikuota almanachuose „Poezijos pavasaris“, „Žiema ir mirtis“, „Baltija“, „Ligoninės priimamasis“ (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kūrybos almanachas), taip pat kituose leidiniuose. Lietuvos rašytojų sąjungos narys nuo 2007 m.

Daugiau informacijos https://www.rasytojai.lt/sobeckis-dainius/

Kitos naujienos