(Ki)Tokios pamokos Mažeikių Henriko Nagio viešojoje bibliotekoje

Kovo 18-osios popietę į Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos salę rinkosi Merkelio Račkausko gimnazijos 1a klasės moksleiviai bei  lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Virginija Aurylaitė,  tėveliai, bibliotekos darbuotojai. Čia vyko gimnazistų rengto projekto „Žodžio galia“ baigiamasis renginys, skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Šias dienas, kurių siekis – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, Valstybinė lietuvių kalbos komisija šiemet kvietė minėti jau devintą kartą.

Mokytoja V. Aurylaitė susirinkusiesiems pristatė pamokos-projekto „Žodžio galia“ tikslus bei trumpai papasakojo apie kovo 1 d. penkioms moksleivių grupėms išdalintas iš anksto paruoštas užduotis, kurių tikslas – naudojantis bibliotekoje esančiais leidiniais paruošti pranešimo tekstus, skaidres bei meninę programą.

Pirmieji savo pranešimą apie kalbininkus, kilusius iš Mažeikių krašto, pristatė kraštotyrininkų grupė. Renginio dalyviai susipažino su trumpomis žymių kalbininkų: Mykolo Biržiškos, Adomo Šoblinsko, Irenos Remenytės-Mažiulienės, Vinco Urbučio biografijomis, įdomesniais  gyvenimo įvykiais, jų  išleistomis knygomis. Išsamų „Lietuvių kalbos žodyno“ istorijos ir turinio tyrimą atliko leksikologų darbo grupė, pastarieji netgi pateikė praktinę užduotį – žiūrovai bandė atspėti įdomesnių ar nebevartojamų žodžių reikšmes. Kita leksikologų grupė glaustą, bet įdomų pranešimą paruošė apie žodynus, esančius bibliotekos fonduose. Didžiausių plojimų sulaukė dialektologų-kūrybininkų grupėje dalyvavę moksleiviai.  Žemaičių kalba paruošta programa, vaikinų kvarteto sudainuota daina „ŽGŽ“ labai pagyvino ir pralinksmino draugų ir svečių nuotaiką. Pristatymą apie žemaičių kalbą, jos gramatikos ir leksikos ypatybes paruošusi dialektologų-akademikų grupė, jį skyrė Žemaitiško rašto metams, kurie 2024 m. minimi daugelyje Žemaitijos rajonų ir miestų.

Renginio pabaigoje bibliografė Dalia Alseikienė padėkojo gimnazistams bei jų mokytojai Virginijai už bendradarbiavimą, už netradicines pamokas bibliotekoje bei pakvietė į balandžio mėnesį vyksiančios Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius.

Dalia Alseikienė,
Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliografė

Nuotraukos Janinos Dambrauskaitės

Kitos naujienos