Dėkojame už dovanotas knygas

Pedagogas Antanas Poškus padovanojo Mažeikių viešajai bibliotekai dvi naujas savo knygas. Tai žmonos Alytės atminimui išleistas atsiminimų, nuotraukų ir dokumentų leidinys „Tavo šviesa negęsta“ ir pedagoginių vaizdelių rinkinėlis „Pasakojimas apie taurias asmenybes“. Šiame 2021 m. metais nedideliu tiražu išleistame rinkinyje pateikiami kraštotyros straipsniai apie A. Poškaus sutiktus ir gerai pažinotus žmones: pedagogus, mokslininkus, buvusius mokinius, gimtojo Buknaičių kaimo gyventojus. Knygelėje daugiau ar mažiau paminėta apie penkiasdešimt asmenybių. Visus juos, kaip teigia knygos autorius, sieja paprasta ir žmogiška, bet labai vertinga savybė – gerumas.

A. Poškus didžiąją gyvenimo dalį skyrė kraštotyriniam darbui. Yra sudaręs 64 kraštotyros aplankalus apie žymius kraštiečius, rajono istorinius faktus bei kultūrinę veiklą. Naudodamasis sukaupta informacija, 2019 m. išleido knygą „Menu saulėtą sodą…“, kurioje su meile ir pasididžiavimu rašo apie  savo gimtinę, šeimą, mokytojus ir Buknaičių kaimo žmones. Būdamas nuolatiniu bibliotekos skaitytoju nuo 1945 metų, A. Poškus mielai dalijasi kraštotyrine medžiaga su Mažeikių viešosios bibliotekos ir Buknaičių filialo darbuotojais, iki 2018 m. aktyviai dalyvavo ir bibliotekos renginiuose. „Bibliotekoje pradėjau gyvenimo pradžią ir toliau jaučiu pasitenkinimą gera Knyga“, – įrašė 2019 metais bibliotekai dovanotoje knygoje „Menu saulėtą sodą“ jos autorius.

Dėkojame gerbiamam Antanui Poškui už knygas ir malonų bendradarbiavimą.

Dangira Undžienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnaimo skyriaus vedėja

Kitos naujienos