Dailininko Česlovo Kontrimo 120-ųjų gimimo metinių minėjimas Ukrinuose

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ukrinų filialas, įgyvendindamas rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Varduvos slėnių išugdytas dailininkas Česlovas Kontrimas“, rugsėjo 16 dieną organizavo kraštiečio Česlovo Kontrimo 120-ųjų gimimo metinių paminėjimo II dalį.

Tik atvykę renginio dalyviai turėjo unikalią progą apžiūrėti Kultūros paveldo objektų prevencinės priežiūros komandos „FIXUS Mobilis“ autobusiuką – mobiliąsias dirbtuves. Čia „FIXUS Mobilis“ komandos atstovės Inga ir Laura supažindino su įranga, kalbėjo, kokius darbus ir kaip atlieka. Dalyvius ypač sudomino vabalų pavyzdžiai, kurie graužia medieną – kinivarpos.

Ukrinų kultūros namuose vykusio minėjimo metu apie dailininko Česlovo Kontrimo gimtuosius Dapšius ir pažintį su dailininku kalbėjo Židikų filialo bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos istoriją ir veikusį M. K. Čiurlionio meno būrelį, kurio steigėjas buvo Č. Kontrimas, pristatė kraštotyrininkas, biologijos mokytojas ekspertas Algirdas Vilkas. Jis suteikė progą dalyviams pasiklausyti dailininko Adolfo Kišono balso įrašo, kuriame kalbama apie Česlovą Kontrimą. Kalvis Virgilijus Mikuckis kalbėjo apie Č. Kontrimo sudarytos knygos „Lietuvos geležiniai kryžiai“ svarbą kalvystėje, kaip knygoje esantis piešinys leido atkurti sunykusį kryžių.

Akvarelę, kaip vieną iš tapybos technikų, pristatė dailės mokytoja ekspertė Asta Milėškienė. Ji aptarė gegužės 23 d. dailininko gimtinėje vykusio moksleivių dailės plenero–konkurso „Tikroji spalvų gama – iš gamtos“ darbus, vertinimo kriterijus. Piešinius vertino Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto vizualinės raiškos studijų programos kuratorius doc. Alvydas Mikuta, mokytoja metodininkė Giedrė Bernotavičienė, mokytojas metodininkas, technologijų mokytojas ekspertas Raimondas Milėška. Nugalėtojais pripažinti Mažeikių dailės mokyklos mokinė Smiltė Švažaitė  (mokytoja metodininkė Giedrė Bernotavičienė); Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokinė Adriana Petrauskaitė (dailės mokytoja metodininkė Inga Šilinskaitė); Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos moksleivės Viltė Kuršinskytė, Samanta Misevičiūtė, Monika Andraitytė (dailės mokytoja ekspertė Asta Milėškienė). Moksleivėms įteiktos padėkos ir prisiminimo dovanėlės.

Visus dalyvius ir konkurso nugalėtojus žemaitiškomis ir lietuviškomis dainomis džiugino ukriniškis atlikėjas Laimonas Vaišvila.

Minėjimo pabaigoje Kultūros paveldo objektų prevencinės priežiūros komandos „FIXUS Mobilis“ atstovės Inga ir Laura pristatė pranešimą ir filmuką apie teikiamą pagalbą kultūros paveldo objektų savininkams, kaip atlieka kultūros paveldo objektų ir istorinių pastatų priežiūrą ir darbus. Vėliau, autobusu nuvykus į Dapšių kaimą, savo pranešimą tęsė gyvai rodydamos atliktus Dapšių sodybos ir koplytėlės atnaujinimo darbus.

Prisiminti ir saugoti iškilių kraštiečių atmintį, neleisti ainiams užmiršti jų triūso – kiekvieno iš mūsų kilni pareiga.

Valda Muravjovienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ukrinų filialo bibliotekininkė

Nuotraukos Irmanto Daukonto

Kitos naujienos