Atsinaujinantys energijos ištekliai

Tai kiekybiniais skaičiavimais grįstas leidinys, kuriame aprašoma plati atsinaujinančiosios energijos technologijų įvairovė ir jų diegimas visame pasaulyje. Energijos tiekimas iš atsinaujinančių šaltinių (pvz., biodegalos, saulės šilumos, šviesos elektros, vėjo, vandens, bangų, potvynių, geotermijos ir vandenynų šilumos) yra svarbi kiekvienos šalies energetikos strategijos dalis, ypač dėl aktualių vietinės ir pasaulinės aplinkos apsaugos, energinio saugumo ir tvarumo klausimų. Laikotarpiu nuo pirmosios iki trečiosios šios knygos laidos daugelio atsinaujinančiosios energijos technologijų svarba stipriai išaugo: jos atliepia vyraujančias tendencijas, skatina tinkamą politiką ir suteikia puikių galimybių verslui.

Kiti leidiniai