Duomenų bazės

Prenumeruojamos duomenų bazės

 EBSCO  PUBLISHING

http://search.ebscohost.com/

Viso teksto mokslinių straipsnių 14 duomenų bazių paketas socialinių, humanitarinių, medicinos, technikos mokslo sričių tema anglų ir kt. kalbomis.

ERIC: referatinė duomenų bazė švietimo klausimais.

Academic Search Complete: mokslinė, daugiadisciplinė viso teksto duomenų bazė, apimanti įvairias mokslų sritis.

Green File: informacija apie žmogaus įtaką aplinkai.

Health Source: Consumer Edition: populiaraus turinio medicinos literatūra.

Business Source Complete: mokslinė verslo duomenų bazė.

Health Source: Nursing/Academic Edition: visateksčiai moksliniai periodiniai leidiniai medicinos bei slaugos klausimais.

Library, Informacion Science & Technology Abstracts: bibliotekininkystės, katalogavimo, informacijos valdymo ir kt. klausimai.

Master File Premier: leidiniai, apimantys bendrąsias žinias (verslas, sveikata, švietimas, kultūra, religija ir pan.).

Medline: referatinė duomenų bazė medicinos, slaugos, veterinarijos ir kt. klausimais.

Newspaper Source:  regioniniai Amerikos dienraščiai, televizijos ir radijo naujienos.

Regional Business News: JAV regioninės verslo spaudos naujienų apžvalgos.

Teacher Reference Center: duomenų bazė  švietimo, ugdymo tematika.

European Views of the Americas: 1493 to 1750: nauja duomenų bazė, susijusi su Amerika 1493-1750 m. laikotarpiu.

AHFS Consumer Medication Information: išsami informacija apie sveikatą ir žmogiškuosius išteklius.

Prieiga iš bibliotekos kompiuterių. Bibliotekos skaitytojams suteikiami individualūs slaptažodžiai naudotis duomenų baze namuose.

Kreiptis į Informacijos ir kraštotyros  skaityklos darbuotoją tel. (8 443) 25447 arba el. paštu bibliografija@mrvb.lt

Pastaba: prie EBSCO Publishing duomenų bazės bibliotekos vartotojai  turi jungtis šiuo adresu:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cpid&custid=ns015512

 

Naxos music library

https://naxosmusiclibrary.com/login?rurl=%/02home.asp

Naxos music library –  klasikinės ir pasaulio muzikos duomenų bazė, kurioje galima rasti aukštos kokybės muzikos įrašų, informacijos apie muzikos mokslą. Tai operos, džiazo, roko, bliuzo ir kt. žanrų muzikos kūrinių duomenų bazė. Taip pat rasite muzikos vaikams, natų, kompozitorių biografijų, muzikos istorijos bei mokomosios medžiagos.

Prieiga iš bibliotekos kompiuterių. Bibliotekos skaitytojams suteikiami individualūs slaptažodžiai naudotis duomenų baze namuose.

Kreiptis į Informacijos ir kraštotyros  skaityklos darbuotoją tel. (8 443) 25447 arba el. paštu bibliografija@mrvb.lt

 

Infolex

https://www.infolex.lt/ta/

Infolex – teisinė duomenų bazė. Pateikiami Lietuvos teisės aktai ir teismų praktikos dokumentai, galima atlikti Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų norminių teisės aktų su visais pakeitimais ir kitų dokumentų paiešką, susipažinti su Lietuvos teismų praktika administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose bylose, Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais bylose prieš Lietuvą, Europos Teisingumo Teismo dokumentais, seimo kontrolierių pažymomis, Vyriausiosios etikos komisijos sprendimais ir kitais dokumentais.

Prieiga iš bibliotekos kompiuterių. Slaptažodžius suteiks Informacijos ir kraštotyros skaityklos darbuotojas.

 

BNS bazė

https://www.bns.lt.

BNS – tai didžiausia Baltijos šalių naujienų agentūra, teikianti svarbiausias politikos, verslo, kultūros ir kitų sričių naujienas iš Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio.

Prie uždaros BNS naujienų bazės viešųjų bibliotekų darbuotojams ir skaitytojams prisijungimas yra automatinis pagal fiksuotus IP adresus.

 

Vyturys

http://www.vyturys.lt/

Vyturys – skaitmeninių knygų vaikams ir jaunimui biblioteka, kurioje yra beveik 400 knygų, suskirstytų pagal klases ar amžiaus grupes.

Dėl prieigos kreiptis į Informacijos ir kraštotyros skaityklos arba Vaikų ir jaunimo skyriaus darbuotoją el. paštu vaikai@mrvb.lt  Galimybė skaityti knygas ir iš namų bus suteikta kiekvienam skaitytojui individualiai.

 

LAISVOS PRIEIGOS DUOMENŲ BAZĖS

Paveldas

https://www.epaveldas.lt/home

Bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmeninto kultūros paveldo duomenų bankas, kuriame sukaupta   vertingų senųjų knygų, laikraščių, dailės kūrinių, rankraščių, bažnytinių metrikų, garso įrašų ir lietuvių literatūros klasikos kūrinių.

Nacionalinis bibliografijos duomenų bankas

https://nbdb.libis.lt/

Lietuvos ir su Lietuva susijusių serialinių leidinių (žurnalų, laikraščių, tęstinių leidinių, almanachų, mokslo darbų ir kitų rinkinių), monografijų, garso įrašų, elektroninių išteklių sudėtinių dalių (straipsnių) bibliografiniai įrašai.

Libis

http://www.libis.lt/

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) suvestinis katalogas.

LIBIS suvestinis katalogas – bendra bibliografinė sistema, jungianti į vieną visumą informaciją apie Lietuvos bibliotekose saugomus dokumentus: spaudinius, mikrofilmus, mikrofišas, filmus, vaizdo juostas, audio kasetes, plokšteles, elektroninius dokumentus, disertacijas ir habilitacinius darbus ir kt.

Laisvai prenumeruojamos teisės bazės

Teisės aktų registras – https://www.e-tar.lt

Europos Sąjungos teisės – http://eur-lex.europa.eu

E-seimas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/documentSearch/lt

 

Duomenų bazių pristatymai:

Prenumeruojamos duomenų bazės (pptx. 267 KB)

Laisvos prieigos duomenų bazės  (pptx. 354 KB)

Informacija apie duomenų bazes teikiama el. paštu bibliografija@mrvb.lt