Naudojimosi biblioteka taisyklės

Fizinis asmuo, pageidaujantis tapti registruotuoju bibliotekos vartotoju ir įsigyti pažymėjimą, turi:

  • susipažinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis,
  • pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  • nurodyti asmens tapatybės duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) ir duomenis ryšiams palaikyti (gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą),
  • sumokėti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vartotojo pažymėjimo išdavimo mokestį.

Vartotojai gali registruotis elektroniniu būdu portale ibiblioteka.lt, naudodamiesi asmens tapatybės nustatymo elektroninėje erdvėje priemonėmis.

Knygos į namus išduodamos 1 mėnesiui.

Naudojimosi knygomis terminas, skaitytojo prašymu, gali būti 3 kartus pratęstas, jei jų nereikalauja kiti skaitytojai.

Pratęsti terminą galima savarankiškai portale ibiblioteka.lt, paskambinus telefonu arba atsiuntus prašymą elektroniniu paštu, nurodant savo vardą, pavardę ir skaitytojo pažymėjimo numerį.

Prasitęsti savarankiškai nebegalima, jei baigėsi grąžinimo terminas, arba jeigu leidinį yra rezervavęs kitas skaitytojas.

Kreipkitės:

Skaitytojų aptarnavimo skyrius   tel. (+370 443) 25948,

el. p. abonementas@mrvb.lt

Vaikų ir jaunimo skyrius   tel. (+370 443) 26 332,

el. p. vaikai@mrvb.lt

 

Daugiau informacijos:

Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos naudojimosi biblioteka taisyklės (pdf. 356 KB)

Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės

Kitos taisyklės