Naudojimosi biblioteka taisyklės

Visi bibliotekos lankytojai privalo turėti skaitytojo pažymėjimą.

» Knygos į namus išduodamos 1 mėnesiui.

» Naudojimosi knygomis terminas, skaitytojo prašymu, gali būti 2 kartus pratęstas, jei jų nereikalauja kiti skaitytojai.

Pratęsti terminą galima paskambinus telefonu arba atsiuntus prašymą elektroniniu paštu, nurodant savo vardą, pavardę ir skaitytojo pažymėjimo numerį:

Skaitytojų aptarnavimo skyrius   tel. (8 443) 25948,

el. p. abonementas@mrvb.lt

Vaikų literatūros skyrius             tel. (8 443) 66266,

el. p. vaikai@mrvb.lt

Prasitęsti knygos laikymo terminą galite ir savarankiškai. Tereikia bibliotekos kompiuteriniame kataloge prisijungti prie „Mano sritis“, įrašyti savo skaitytojo pažymėjimo numerį bei slaptažodį (automatiškai Jums suteikiamas slaptažodis – Jūsų pavardė lietuviškais rašmenimis). Prie knygos pavadinimo rasite nuorodą „Pratęsti“, pakeiskite datą ir spauskite „Pratęsti“. Prasitęsti savarankiškai nebegalima, jei baigėsi grąžinimo terminas, arba jeigu leidinį yra rezervavęs kitas skaitytojas.

» Už knygų negrąžinimą nustatytu laiku gali būti imamas mokestis.

» Periodiniai leidiniai, išskyrus literatūrinius ir dovanotus bibliotekai žurnalus, reti ir ypač vertingi leidiniai į namus neišduodami.

Daugiau informacijos:

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naudojimosi biblioteka taisyklės (pdf. 243 KB)

Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės