Skyriai

Informacijos ir kraštotyros skyrius

Adresas: Laisvės g. 31

Vedėja Rūta Skiparienė

(8 443) 25447

bibliografija@mrvb.lt

Fondų organizavimo skyrius

Adresas: Laisvės g. 31

Vedėja Alma Jasienė (8 443) 25057 komplektavimas@mrvb.lt
Skaitytojų aptarnavimo skyrius

Adresas: Laisvės g. 31

Vedėja Dangira Undžienė

 

Abonementas

Saugykla

(8 443) 44439

(8 443) 25948

 

(8 443) 44588

abonementas@mrvb.lt

 

 

saugykla@mrvb.lt

Vaikų literatūros skyrius

Adresas: Laisvės g. 31

Vedėja Sigita Repšytė (8 443) 26332 vaikai@mrvb.lt
Ūkio skyrius

Adresas: Laisvės g. 31

Vedėja, raštinės administratorė Irena Dulkienė (8 443) 44539 biblioteka@mrvb.lt