Skyriai

Informacijos ir kraštotyros skyrius

Adresas: Laisvės g. 31, Mažeikiai
Tel. Nr. (8 443) 25447,
el. p. bibliografija@mrvb.lt

 

Fondų organizavimo skyrius

Adresas: Laisvės g. 31, Mažeikiai
Tel. Nr. (8 443) 25057,
el. p. komplektavimas@mrvb.lt

 

Skaitytojų aptarnavimo skyrius

Adresas: Laisvės g. 31, Mažeikiai
Abonementas
Tel. Nr. (8 443) 25948,
el. p. abonementas@mrvb.lt
Meno ir muzikos skaitykla
Tel. Nr. (8 443) 44439
Saugykla
Tel. Nr. (8 443) 44588,
el. p. saugykla@mrvb.lt

 

Vaikų literatūros skyrius

Adresas: Laisvės g. 31, Mažeikiai
Tel. Nr. (8 443) 26332,
el. p. vaikai@mrvb.lt

 

Ūkio skyrius

Adresas: Laisvės g. 31, Mažeikiai
Tel. Nr. (8 443) 44539,
el. p. biblioteka@mrvb.lt