Paroda „Istorinis Mažeikių centras fotografijoje“

Renginys vyks nuo:
2019 m. birželio 3 d.
iki
2019 m. birželio 24 d.
Renginio laikas:
10:00 - 18:00 val.

Mažeikiai – išskirtinis, unikalus Lietuvos miestas. Kiekvienas bažnytkaimis, miestelis turi savo centrą: bažnyčia, aikštė, parduotuvė… ir viskas aišku. O Mažeikiai? Šiaurinė miesto dalis – vienoje geležinkelio pusėje ir pietinė – kitoje, o centras? Centro šiuo metu nėra. Yra Žemaitijos, Naftininkų gatvės, kitoje geležinkelio pusėje – Laisvės, Vasario 16-osios gatvės, bet kurios iš šių gatvių svarbesnės, kur daugiau gyvybės vakare, sunku pasakyti. Šios fotografijos byloja tuos laikus, kada mažeikiškiams tokių klausimų nekilo. Didžioji (Laisvės) ir Stoties (Pergalės, Vasario 16-osios) gatvės buvo centras, čia buvo pagrindinės parduotuvės, įstaigos, kino teatras. Čia iki vėlaus vakaro virė gyvenimas, čia buvo jaunimo susibūrimo, pasimatymų vieta. Ir fotografams, tais laikais norintiems padaryti reprezentacinį fotoatviruką, kur ir ką paveiksluoti, klausimų nekilo.
Šioje parodoje aprėpiamas gana platus (apie 70 metų) laikotarpis, galima stebėti miesto augimą, vienų pastatų keitimą kitais. Dalis pokyčių buvo neišvengiami: praėjusių karų metu sudegę, subombarduoti namai. Bet dar daugiau pokyčių dėl nepagarbos praeičiai, architektūrinio trumparegiškumo. Reikia tik įsivaizduoti: Laisvės gatvėje, artėjančioje prie 140-osios sukakties, šiuo metu stovi tik du neperstatyti tarpukario laikotarpio namai. Tačiau paveldas – tik vienas iš šios parodos aspektų. Rodome praėjusių dienų nuotraukas tam, kad seniesiems mažeikiškiams sukeltume prisiminimus apie jaunystę, jaunimui – kad sužadintume domėjimąsi savo miesto tolimesne ir artimesne praeitimi. Kitas aspektas – gal kažkas, žiūrintis šias nuotraukas, prisimins irgi ką nors įdomaus savo albume turintis, gal panorės savo nuotraukos vaizdu, skaitmena pasidalinti ir su kitais mažeikiškiais, o gal žinos kurios iš fotografijų autorystę, mums tai būtų labai svarbu. Kaip matote, didelės dalies nuotraukų autoriai nežinomi.
Malonaus pasivaikščiojimo mintimis po praėjusių laikų Laisvės ir Vasario 16-osios gatves. O gal dar ateis toks laikas, kada Mažeikiai vėl bus miestas, turintis centrą?

Vytautas Ramanauskas,
Mažeikių muziejaus vyr. muziejininkas

Kiti renginiai