Brunono misija

Lietuvos istorija dokumentiniuose filmuose

Parodoje pristatomi lietuviški dokumentiniai filmai iš Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų.

 

Brunono misija

Brunono misija

Paskutinė Brunono misija

Dokumentinės publicistikos filmas. 2010

Režisierius Algis Kuzmickas

Dokumentinės publicistikos filme „Paskutinė Bronono misija“ rekonstruojami 1009-ųjų metų įvykiai: šv. Brunono Bonifaco misija į pagonių kraštus. Filme pasakojama apie šiuose kraštuose gyvenusias gentis, jų papročius bei tradicijas. Tačiau 1009-ųjų metų įvykiai – tik filmo kulminacija. Filmo autorius tiria ano meto istorinį kontekstą, misijų reikšmę krikščioniškoje pasaulėjautoje, šv. Brunono gyvenimą ir veiklą bei tą pasaulį, kuris rašytiniuose Kvedlinburgo analuose įvardytas žodžiu „Lituae“.


1410. Žinomas nežinomas Žalgiris

Istorinis dokumentinis filmas. 2013

Filmo autorius Aleksandras Matonis

Dokumentinis edukacinis filmas pateikia naujovišką mokslininkų požiūrį į vieną garsiausių mūšių vėlyvaisiais viduramžiais Europoje. Moksliškai pagrįstos hipotezės ardo kelis šimtmečius galiojusių stereotipų ir mitų apie mūšį pamatus. Naujoviškai žvelgiama į karaliaus Jogailos, Didžiojo kunigaikščio Vytauto pradėto karo su Vokiečių ordinu strategiją, taktinius sprendimus, kariuomenės išdėstymą mūšio lauke ir kautynių lokalizavimą. Filmo dalyviai – ryškiausi Lietuvos ir Europos šalių istorijos mokslo autoritetai apibendrina unikalią tyrimų medžiagą, paneigiančią viduramžių kronikininko Jono Dlugošo Žalgirio mūšio versiją ir sovietmečio stereotipus, kuriais paremti ligšioliniai istorijos vadovėliai.

Nematomas frontas

Dokumentinis filmas. 2013

Režisieriai Vincas Sruoginis, Jonas Ohman

„Nematomas frontas“ – Vinco Sruoginio ir Jono Ohmano sukurtas dokumentinis filmas apie 1944– 1953 m. pogrindyje veikusius Lietuvos partizanus. Tai istorija apie skaudžią šalies patirtį ginkluoto pasipriešinimo metais.

„Nematomas frontas“ pasakoja apie visiems lietuviams puikiai žinomą istorijos tarpsnį – partizaninį ginkluotą pasipriešinimą Sovietų Sąjungai po Lietuvos okupacijos 1944 metais. Pati istorija pasakojama vieno iš partizanų lyderių Juozo Daukšos istorija, remiantis bendru to metu įvykių kontekstu, biografinėmis detalėmis, laiškais, artimųjų, amžininkų ir liudininkų prisiminimais. Filme išvysime ir istorinius to laikmečio kadrus, kurie supinti su dabartiniais minimų vietų Lietuvos vaizdais.

Tėvynė

Tėvynė

Tėvynė – tai ta vieta žemėje, už kurią esi atsakingas

Dokumentinė apybraiža. 2016

Režisierė Rima Viniarskaitė

Filmas pasakoja apie rezistencinio laikotarpio metu Dainavos apygardai vadovavusius partizanų vadus (Juozą Vitkų-Kazimieraitį, Domininką Jėčį-Ąžuolį, Adolfą Ramanauską-Vanagą, Benediktą Labėną-Kariūną, Lionginą Baliukevičių-Dzūką, Juozą Gegužį-Diemedį, Vincą Daunorą-Ungurį), jų biografijas, prisiminimus ir liudijimus.

Paskutinis

Dokumentinis filmas. 2010

Režisierius Algimantas Maceina

Filmas pasakoja apie vieną paskutiniųjų Lietuvos partizanų Antaną Kraujelį. Atsiminimais apie partizaną dalinasi partizano giminės, artimieji, kraštotyrininkai. Antanas Kraujalis-Siaubūnas, prasidėjus sovietų okupacijai, kartu su dviem vyresnėmis seserimis tapo partizanų ryšininku, o nuo 1948 m. įsitraukė į partizaninį judėjimą ir aktyviai kovojo, slapstydamasis miškuose, iki žūties 1965 m. kovo 17 d.

Nepaprasta

Nepaprasta

Nepaprasta auka

Dokumentinis filmas pulkininkui J. Vitkui-Kazimieraičiui atminti. 2017

Scenarijaus autorė ir režisierė Agnė Zalanskaitė

Dokumentinis filmas „Nepaprasta auka“, skirtas pasipriešinimo kovų pradininkui, partizanų vadui, pulkininkui Juozu Vitkui-Kazimieraičiui atminti. Šiame filme per išskirtinę ir dėmesio vertą Juozo Vitkaus-Kazimieraičio gyvenimo dramą atskleidžiamas vienas sudėtingiausių Lietuvos istorijos laikotarpių. Filme tikslūs ir informatyvūs istorikų pasakojimai persipina su autentiškais ir labai asmeniškais šeimos narių liudijimais.

Nenugalimas

Nenugalimas

Nenugalimas

Dokumentinis filmas. 2018

Režisierė Agnė Zalanskaitė

Ypatingos sėkmės ir pripažinimo sulaukęs naujausias režisierės Agnės Zalanskaitės dokumentinis filmas „Nenugalimas“ pasakoja labai sudėtingą, dramatišką, o kartu ir be galo įkvepiančią garsiausio, paskutinio partizanų vado, generolo Adolfo Ramanausko-Vanago kovos ir gyvenimo istoriją. Kai galinga sovietinė naikinimo mašina negali palaužti dvasios, jie niekina kūną. Kalintas, kankintas, galiausiai sušaudytas Vanagas liko nenugalimas.
Filmas pirmą kartą pristatytas minint šimtąsias Adolfo Ramanausko-Vanago gimimo metines 2018 m.

Sadūnaitė

Sadūnaitė

Laisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite

Leidėjas: Bernardinai.lt. 2012

XX amžiaus antrosios pusės laisvės kovos – tas gyvybės šaltinis, be kurio nebūtų įmanomas nei Atgimimas, nei Nepriklausomybės atkūrimas. „Laisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite“ – bandymas į šias kovas pažvelgti per disidentės vienuolės Nijolės Sadūnaitės dramatiško gyvenimo prizmę.
N. Sadūnaitė sovietmečiu buvo įvardinta viena pavojingiausių ateistinės sistemos priešų. Ją baugino, kalino, tardė, buvo išsiuntę į lagerį, tremtį, bandė palaužti psichologiškai ir fiziškai, tačiau galiausiai pripažino, kad didžiulė prievartos mašina nesugeba įveikti žmogaus, jei šis nebijo, gyvena tikėjimu ir atsiremia į Viešpatį.

Aš už tave

Aš už tave

Aš už tave pakalbėsiu

Dokumentinis filmas. 2015

Režisieriai ir scenarijaus autoriai Maxi Dejoie, Virginija Vareikytė

„Aš už tave pakalbėsiu“ – tai septynios jautrios gyvenimo istorijos, pasilikusios sovietinių nusikaltimų gedulo ir laisvės pergalių euforijos paribyje. Jos leidžia mums betarpiškai pažinti ir prisiliesti prie sudėtingo mūsų istorijos laikotarpio. Kunigas Julius Sasnauskas, garsūs rezistentai Algirdas Statkevičius ir Vytautas Urbonas, žymus Lietuvos kolekcininkas Zigfridas Jankauskas, buvęs operatyvinis KGB darbuotojas Danas Arlauskas, buvęs KGB tardytojas Vytautas Urbonas dalinasi iki šiol nežinomomis gyvenimo detalėmis ir dar kartą primena paskutinį sovietų okupacijos dešimtmetį Lietuvoje.

Revoliucija

Revoliucija

Kaip mes žaidėme revoliuciją

Dokumentinis filmas. 2012

Režisierė Giedrė Žickytė

Režisierės G. Žickytės filme pasakojama apie devinto dešimtmečio viduryje naujametinio karnavalo metu juokais susikūrusią jaunųjų architektų roko grupę ANTIS (skaityk ANTISOVIETINĖ). Per jos istoriją, prisimenant žygius per Lietuvą su Roko maršais pasakojama, kaip jaunatviškas ryžtas ir energija, drąsa, stiprus, aštrus ir įtaigus žodis, daina žadino iš sąstingio Lietuvą. Tai – istorija apie mažą šalį, ypatingą jos laikotarpį ir žmones, kurie, nepaisant pavojaus, iškovojo savo Nepriklausomybę su šypsena veide ir daina lūpose.

kitos parodos