Židikuose lankėsi rašytojas Laimonas Inis

Rugsėjo 4 d. Židikų biblioteką aplankė kraštietis rašytojas, žurnalistas, pasakėčių, mįslių, sakmių, padavimų, legendų kūrėjas Laimonas Inis ir XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė, Lietuvos universitetų moterų asociacijos prezidentė Dalia Poškienė. Draugija, šiuo gana keistoku pavadinimu „XXVII knygos mėgėjai“ šiemet švenčia įkūrimo 90-metį.

Bibliotekininkei Benitai Vaizgėlienei trumpai pristačius svečius, rašytojas L. Inis buvo pakviestas papasakoti apie savo naujausią knygą „Dangaus šulinys“. Tai knyga, skirta Žemaitijai. Pirmoje dalyje rašoma apie šio krašto priešistorę, pagoniškojo tikėjimo, krikšto, kovų su kryžiuočiais laikus. Antroji knygos dalis skirta žemaičių rašytojams, istorikams, kunigams, žinomiems ir kartais jau pamirštiems šviesuoliams. Gyvais vaizdais autorius aprašo S. Daukanto, S. Valiūno, A. Vienažindžio, Šatrijos Raganos, Žemaitės, K. Praniauskaitės, L. Jucevičiaus ir kitų gyvenimo, veiklos bei kūrybos epizodus. „Dangaus šulinys“ iliustruotas žemaičių dailininkų išeivių kūriniais iš Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos Marijampolėje. Klausantis L. Inio pasakojimų apie naująją knygą ir jos herojus, apie istorinių, biografinių faktų rinkimą lankant Žemaitijos žemę ir jos žmones, tarsi kartu keliavome į Laižuvą, kur kunigavo Vaižgantas, į Židikus pas Šatrijos Raganą ar Užventį, į atokiausius miestelius ir kaimus.

Poetė Dalia Poškienė papasakojo apie XXVII knygų mėgėjų draugiją ir paskaitė savo kūrybos eilėraščių.

Benita Vaizgėlienė,
Mažeikių rajono savivaldybė viešosios bibliotekos
Židikų filialo bibliotekininkė

Kitos naujienos